EVN với công tác phòng, chống thiên tai: Chủ động trước mọi tình huống, ứng phó kịp thời

EVN với công tác phòng, chống thiên tai: Chủ động trước mọi tình huống, ứng phó kịp thời

Tình hình sản xuất - kinh doanh của ngành Điện luôn bị tác động của thiên tai, bão lũ, nhất là đối với hệ...
Ngành điện xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó với thiên tai

Ngành điện xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó với thiên tai

SPMB làm việc lãnh đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

SPMB làm việc lãnh đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Hoàn thành chương trình trồng 5.000 cây Mai anh đào tại Đà Lạt

Hoàn thành chương trình trồng 5.000 cây Mai anh đào tại Đà Lạt

Ứng dụng công nghệ - Hiệu quả thiết thực

Ứng dụng công nghệ - Hiệu quả thiết thực

SPMB ứng dụng chuyển đổi số qua mạng đấu thầu quốc gia

SPMB ứng dụng chuyển đổi số qua mạng đấu thầu quốc gia

SPMB đẩy mạnh chọn nhà thầu qua mạng

SPMB đẩy mạnh chọn nhà thầu qua mạng

Tắc nghẽn tại dự án truyền tải Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Tắc nghẽn tại dự án truyền tải Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Đầu tư 9 dự án truyền tải điện để Hải Phòng đón 'sóng' FDI

Đầu tư 9 dự án truyền tải điện để Hải Phòng đón 'sóng' FDI

EVN sẽ đầu tư 9 dự án truyền tải điện tại Hải Phòng

EVN sẽ đầu tư 9 dự án truyền tải điện tại Hải Phòng

Đường dây 500kV Bắc – Nam: Bước ngoặt của ngành điện Việt Nam

Đường dây 500kV Bắc – Nam: Bước ngoặt của ngành điện Việt Nam

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ lưới điện truyền tải

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ lưới điện truyền tải

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn Hà

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn Hà

Hiệu quả từ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vận hành lưới điện truyền tải

Hiệu quả từ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vận hành lưới điện truyền tải

EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải

Nguyên nhân đường dây 500 kV Tây Hà Nội – Thường Tín chậm tiến độ là gì?

Nguyên nhân đường dây 500 kV Tây Hà Nội – Thường Tín chậm tiến độ là gì?

EVNNPT - Doanh nghiệp tiên phong giữ vững mạch máu truyền tải điện quốc gia

EVNNPT - Doanh nghiệp tiên phong giữ vững mạch máu truyền tải điện quốc gia

PTC2 áp dụng mạnh khoa học, công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động

PTC2 áp dụng mạnh khoa học, công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động

Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín chậm tiến độ hơn 1 năm vì 02 khoảng néo

Đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín chậm tiến độ hơn 1 năm vì 02 khoảng néo

Ứng dụng chuyển đổi số quản lý vật tư và giám sát tiến độ các dự án

Ứng dụng chuyển đổi số quản lý vật tư và giám sát tiến độ các dự án

Thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT: Góp phần nâng cao năng suất lao động

Thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT: Góp phần nâng cao năng suất lao động

PTC2 đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành

PTC2 đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành

Phát động phong trào thi đua 'Chuyển đổi số trong EVNNPT'

Phát động phong trào thi đua 'Chuyển đổi số trong EVNNPT'

EVNNPT đề xuất Quảng Trị hỗ trợ thúc mặt bằng Dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo

EVNNPT đề xuất Quảng Trị hỗ trợ thúc mặt bằng Dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo

EVNNPT vận hành an toàn lưới điện phục vụ bầu cử

EVNNPT vận hành an toàn lưới điện phục vụ bầu cử

Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải phục vụ bầu cử

Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải phục vụ bầu cử

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Đóng điện dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

EVNNPT thực hiện xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

EVNNPT thực hiện xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Chuẩn bị đóng điện hai dự án truyền tải điện

Chuẩn bị đóng điện hai dự án truyền tải điện

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án trọng điểm

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án trọng điểm

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV

Chuẩn bị đóng điện 2 dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV

EVNNPT nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

EVNNPT nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

Gỡ vướng cho dự án truyền tải điện Vân Phong

Gỡ vướng cho dự án truyền tải điện Vân Phong

Truyền tải điện ứng dụng công nghệ chống dịch COVID-19

Truyền tải điện ứng dụng công nghệ chống dịch COVID-19

Xây dựng các kịch bản ứng phó COVID-19, EVNNPT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép

Xây dựng các kịch bản ứng phó COVID-19, EVNNPT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép

SPMB: Hoàn thành dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối

SPMB: Hoàn thành dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu nối

Đóng điện hai dự án lưới điện trọng điểm

EVNNPT đóng điện hai dự án truyền tải trọng điểm

EVNNPT đóng điện hai dự án truyền tải trọng điểm

EVNNPT đóng điện dự án trọng điểm tại Tiền Giang – Long An

EVNNPT đóng điện dự án trọng điểm tại Tiền Giang – Long An

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án 500 kV trọng điểm

SPMB đóng điện 2 dự án 500 kV trọng điểm

EVN đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025: Có khả thi?

EVN đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025: Có khả thi?