Triển vọng thanh long GAP

Triển vọng thanh long GAP

Với diện tích gần 30.000ha, sản lượng xấp xỉ 600.000 tấn/năm, tỉnh Bình Thuận được xem là 'thủ phủ thanh...