Liên minh HTX Đắk Nông thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm HTX nông nghiệp

Liên minh HTX Đắk Nông thúc đẩy tìm đầu ra cho sản phẩm HTX nông nghiệp

Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã Đắk Nông khẳng định được vai trò quan trọng trong phong trào xây...
Mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp

Vai trò của kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Đại hội VI Liên minh HTX Hà Tĩnh: 'Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả'

Đại hội VI Liên minh HTX Hà Tĩnh: 'Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả'

Ông Nguyễn Ngọc Hùng tái cử Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng đi mới cho nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Huyện Hồng Ngự củng cố, phát triển hợp tác xã

Bước chuyển lớn trong tư duy - hiệu quả trong đổi mới

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

Bí thư Tỉnh ủy: Đánh giá kết quả kinh tế tập thể cần gắn với sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

Bài 1: Kinh tế thị trường không phải 'hàng độc quyền' của chủ nghĩa tư bản

Quan tâm tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn khu vực miền núi

Cần tổng kết về kinh tế thị trường ở Việt Nam

Phải cải cách nhà nước để có nền kinh tế thị trường

Phải tăng trách nhiệm giải trình về chi tiêu công

Kinh tế tập thể - hướng thoát nghèo cho phụ nữ miền núi

Siết tải trọng từ mỏ, bến bãi

Bí thư Tỉnh ủy: Phân loại, sắp xếp hợp tác xã để có chiến lược phát triển lâu dài

Triển khai giải pháp hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Hướng tới quản lý hợp tác xã như doanh nghiệp

Phát huy hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã

Để hợp tác xã là ngôi nhà chung, tối ưu hóa lợi ích cho người nông dân

Cần thúc đẩy hợp tác xã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Để hợp tác xã là ngôi nhà chung, tối ưu hóa lợi ích cho người nông dân

Quan điểm của Đảng về công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn, tiêu chí sản xuất được chú trọng

Hải Dương: Vì sự phát triển của ngành điện!

PC Hải Dương: Công tác cán bộ được thực hiện theo quy định

'Bà đỡ' của kinh tế tập thể

Lần đầu công bố Sách trắng về hợp tác xã tại Việt Nam

HTX Tân Minh Đức tìm đường đưa cải bắp xuất ngoại

TP.Biên Hòa: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Chuyển biến cả lượng và chất

Dấu ấn sâu đậm mang tầm vóc của Đảng trong 90 năm xây dựng và phát triển đất nước

Dấu ấn sâu đậm mang tầm vóc của Đảng trong 90 năm xây dựng và phát triển đất nước

Phát triển kinh tế - một thước đo sự thành công của Đảng

Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Rà soát, đánh giá thực chất, giải thể các HTX hoạt động yếu kém ở Hà Tĩnh

Hà Giang: HTX, THT đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân

Giải quyết dứt điểm HTX yếu kém của Hà Tĩnh trong tháng 6/2020

Bắc Giang phát triển HTX, Liên hiệp HTX

Dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Nhiệt đới:Vì sao Bộ Công an, Y tế dừng xác minh?

Huyện Hà Trung chú trọng phát triển kinh tế trang trại

20 năm nhìn lại Luật Doanh nghiệp: Sửa luật trên tư duy kinh tế thị trường

Sự kiện kinh tế tuần: Sẽ xem xét Đề án mới về phát triển Kinh tế tập thể

Sẽ xin ý kiến xây dựng luật riêng về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Quảng Ninh: Trạm cân đi đến đâu, xe quá tải trốn tiệt đến đấy!

Đánh giá thực trạng doanh nghiệp 'núp bóng' hợp tác xã

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát triển kinh tế thể thao: Cần môi trường pháp lý đầy đủ, thuận lợi

Siết chặt thanh, kiểm tra cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ em

Chuyện buồn ở một miền quê

Phát triển HTX ở Bắc Giang

Tăng cường liên kết để hợp tác xã phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể

Để Phát triển KTTT, HTX: Phải đổi mới thể chế

Ðón đọc Thời Nay số 1018, phát hành thứ năm, ngày 17-10

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã: Cơ hội và thách thức

Nhiều địa phương chưa quan tâm đến hoạt động của hợp tác xã

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tập thể

Thủ tướng: Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân

Thủ tướng: Phải khai thác được lợi thế, tiềm năng của kinh tế tập thể

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thủ tướng: Không hợp tác thì làm sao chống chọi được trong kinh tế thị trường

Tổng kết 15 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đề cao tính tự nguyện của người dân trong phát triển kinh tế hợp tác xã

Phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của hợp tác xã

Kinh tế tập thể phát triển còn èo uột, chưa xứng với tiềm năng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện kinh tế tập thể

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới là con đường tất yếu

Để kinh tế tập thể đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế

Đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác

Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP đang có xu hướng giảm xuống

Sau 15 năm, số lượng HTX tăng 59%

Doanh thu bình quân một hợp tác xã là 4,477 tỷ đồng/năm

Cần nhân rộng mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác kiểu mới

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Xuân Lộc hoàn thành tốt nhiệm vụ thành lập hợp tác xã mới

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ngành Công Thương: Chuyển biến cả lượng và chất

Kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng tiềm năng

Gần 9.000 hợp tác xã có lãi bình quân 500 triệu đồng/năm

Bình quân mỗi hợp tác xã phi nông nghiệp lãi nửa tỉ đồng/năm

Địa phương cần có chính sách đặc thù phát triển HTX phi nông nghiệp

Cần tạo cơ chế để kinh tế tập thể, HTX phi nông nghiệp bứt phá

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Sớm khắc phục chồng chéo, đảm bảo hiệu quả quản lý kinh tế tập thể

Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân

Tăng sức sống cho kinh tế tập thể