Hội nghị Ban Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam năm 2021

Hội nghị Ban Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam năm 2021

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) tổ chức Hội nghị bàn về phương hướng...
Hội DKVN là 'người đồng hành', chỗ dựa tinh thần, điểm tựa tin cậy trong mọi mặt hoạt động của Petrovietnam

Hội DKVN là 'người đồng hành', chỗ dựa tinh thần, điểm tựa tin cậy trong mọi mặt hoạt động của Petrovietnam

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020

Bồi đắp, phát huy 'Hệ giá trị cốt lõi văn hóa Petrovietnam'

Bồi đắp, phát huy 'Hệ giá trị cốt lõi văn hóa Petrovietnam'

Thư chúc mừng

Thư chúc mừng

Hội Dầu khí Việt Nam là nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam

Hội Dầu khí Việt Nam là nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam

Lãnh đạo VPA làm việc tại Chi hội Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo VPA làm việc tại Chi hội Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo VPA làm việc tại Chi hội Dầu khí Tây Đô

Lãnh đạo VPA làm việc tại Chi hội Dầu khí Tây Đô

Tập hợp trí tuệ và khoa học vì sự nghiệp dầu khí

Tập hợp trí tuệ và khoa học vì sự nghiệp dầu khí

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội DKVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Cơ quan Hội DKVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động quý IV và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2020

Hội Dầu khí Việt Nam khảo sát thực địa tại đảo Vĩnh Thực

Hội Dầu khí Việt Nam khảo sát thực địa tại đảo Vĩnh Thực

Hội Dầu khí Việt Nam – 10 năm đồng hành cùng PVN

Hội Dầu khí Việt Nam – 10 năm đồng hành cùng PVN

Diễn đàn sôi động của người dầu khí

Diễn đàn sôi động của người dầu khí

Kết nối các thế hệ, khích lệ lao động sáng tạo

Kết nối các thế hệ, khích lệ lao động sáng tạo

Hội Dầu khí Việt Nam triển khai hợp tác với PVTEX

Hội Dầu khí Việt Nam triển khai hợp tác với PVTEX

Tọa đàm '60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ'

Tọa đàm '60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ'

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Hội Dầu khí Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Lãnh đạo PVN chúc mừng Báo Năng lượng Mới - PetroTimes

Lãnh đạo PVN chúc mừng Báo Năng lượng Mới - PetroTimes