Hội DKVN tổ chức Hội thảo Tiềm năng dầu khí và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò đối tượng bẫy phi truyền thống

Hội DKVN tổ chức Hội thảo Tiềm năng dầu khí và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò đối tượng bẫy phi truyền thống

Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ lần II, nhiệm kỳ 2018-2020

Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ lần II, nhiệm kỳ 2018-2020

Lãnh đạo PVN tri ân hai 'cây đại thụ' ngành Dầu khí

Lãnh đạo PVN tri ân hai 'cây đại thụ' ngành Dầu khí

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Kiện toàn Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Báo Năng lượng Mới chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Báo Năng lượng Mới chúc mừng Hội Dầu khí Việt Nam nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập

Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2021

Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2021

Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2021

Chi hội Dầu khí Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2021

PVN: Tọa đàm tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

PVN: Tọa đàm tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ lần I, nhiệm kỳ 2018-2020

Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ lần I, nhiệm kỳ 2018-2020

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí sinh hoạt lần 1 năm 2018

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí sinh hoạt lần 1 năm 2018

Chỗ dựa trí tuệ của ngành Dầu khí

Chỗ dựa trí tuệ của ngành Dầu khí

Hội Dầu khí Việt Nam có cùng 'nhịp đập' với ngành Dầu khí

Hội Dầu khí Việt Nam có cùng 'nhịp đập' với ngành Dầu khí

Hội Dầu khí Việt Nam có cùng 'nhịp đập' với ngành Dầu khí

Hội Dầu khí Việt Nam có cùng 'nhịp đập' với ngành Dầu khí

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ II

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ 7 nhiệm kỳ II