NMNĐ Sông Hậu 1: Quyết tâm đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

NMNĐ Sông Hậu 1: Quyết tâm đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

PVN tổ chức hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường lần thứ 13

PVN tổ chức hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường lần thứ 13

NMNĐ Sông Hậu 1: Phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

NMNĐ Sông Hậu 1: Phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

Quan tâm hỗ trợ các nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Quan tâm hỗ trợ các nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Những bông hồng ngát hương

Những bông hồng ngát hương

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan thăm hỏi, tặng quà cho lao động nữ bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan thăm hỏi, tặng quà cho lao động nữ bị bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI - Kỳ họp thứ VI

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI - Kỳ họp thứ VI

Xây dựng môi trường làm việc và đảm bảo an toàn lao động

Xây dựng môi trường làm việc và đảm bảo an toàn lao động