VUSTA phê duyệt dự án 'Hành Trình Đầu Đời' của Trung tâm RTCCD

VUSTA phê duyệt dự án 'Hành Trình Đầu Đời' của Trung tâm RTCCD

Dự án 'Hành Trình Đầu Đời – Chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực vì sự phát triển toàn diện của...
Lãnh đạo VUSTA thăm, làm việc tại Viện Kinh tế và Phát triển

Lãnh đạo VUSTA thăm, làm việc tại Viện Kinh tế và Phát triển

Ra mắt báo tri thức và cuộc sống

Ra mắt báo tri thức và cuộc sống

Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên

Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên

TS Lê Công Lương nhận Bằng khen thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

TS Lê Công Lương nhận Bằng khen thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

'GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học'

'GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng đã cống hiến trọn đời cho khoa học'

TSKH Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam

TSKH Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam

Ra mắt Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam

Ra mắt Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam

Kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế của tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra tình hình hợp tác quốc tế của tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh

Tự chủ tài chính trong hoạt động báo chí: Có thêm những yếu tố mới của kỷ nguyên 4.0

Tự chủ tài chính trong hoạt động báo chí: Có thêm những yếu tố mới của kỷ nguyên 4.0

Vấn đề tự chủ tài chính các cơ quan báo chí Liên hiệp Hội

Vấn đề tự chủ tài chính các cơ quan báo chí Liên hiệp Hội

Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam

Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam

Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững

Đoàn công tác liên ngành làm việc tại Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt thành viên

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt thành viên

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

Tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của Đoàn trong sự phát triển VUSTA

VISRAE tổ chức thành công Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026

VISRAE tổ chức thành công Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026

Đoàn Thanh niên VUSTA kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCSHCM

Đoàn Thanh niên VUSTA kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCSHCM

Cố gắng hơn nữa, phát huy, tập hợp đội ngũ trí thức Việt Nam đưa đất nước lên tầm cao mới

Cố gắng hơn nữa, phát huy, tập hợp đội ngũ trí thức Việt Nam đưa đất nước lên tầm cao mới

Thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam:Hướng tới nghĩa cử cao đẹp

Thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam:Hướng tới nghĩa cử cao đẹp

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Nhìn sâu vào quá khứ... nhìn xa về tương lai'

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Nhìn sâu vào quá khứ... nhìn xa về tương lai'

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

VUSTA cần đổi mới hơn nữa trong hoạt động KHCN môi trường

VUSTA cần đổi mới hơn nữa trong hoạt động KHCN môi trường

Đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội ở Hòa Bình

Đồng chí Bùi Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội ở Hòa Bình

VUSTA làm việc với các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc

VUSTA làm việc với các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc

Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

Thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đại biểu Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đại biểu Hội KH&CN Hàng không Việt Nam

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

VUSTA tiếp tục sáng tạo đổi mới trong hoạt động

VUSTA tiếp tục sáng tạo đổi mới trong hoạt động

Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam họp giao ban thường kỳ

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 'Chúc cán bộ nhân viên Báo Tri thức và Cuộc sống Sức khỏe - Lao động miệt mài - Tạo nên thương hiệu'

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 'Chúc cán bộ nhân viên Báo Tri thức và Cuộc sống Sức khỏe - Lao động miệt mài - Tạo nên thương hiệu'

Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA: Vinh dự nhưng... trách nhiệm nặng nề

Thạc sĩ Nguyễn Quyết Chiến - Tổng Thư ký VUSTA: Vinh dự nhưng... trách nhiệm nặng nề

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!'

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: 'Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!'

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc TSKH Phan Xuân Dũng thành công ở cương vị Chủ tịch VUSTA

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chúc TSKH Phan Xuân Dũng thành công ở cương vị Chủ tịch VUSTA

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII

Những cung bậc cảm xúc của Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Những cung bậc cảm xúc của Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu tâm tư, kỳ vọng gì từ Đại hội ĐBTQ VUSTA lần thứ VIII?

Đại biểu tâm tư, kỳ vọng gì từ Đại hội ĐBTQ VUSTA lần thứ VIII?

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ

GS.TSKH Đặng Vũ Minh được mời làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII

GS.TSKH Đặng Vũ Minh được mời làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII

Đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam

Đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam