Xây dựng địa bàn Quân khu 3 vững mạnh về quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng địa bàn Quân khu 3 vững mạnh về quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quân khu 3 là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước, bao gồm phần lớn đồng bằng Bắc Bộ và...
Lực lượng vũ trang TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng vũ trang TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng vững nhờ chi bộ quân sự mạnh

Quốc phòng vững nhờ chi bộ quân sự mạnh

Sự phát triển về tư duy bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng

Sự phát triển về tư duy bảo vệ Tổ quốc trong dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng

Hiệp đồng giao nhận quân và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2021

Hiệp đồng giao nhận quân và huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2021

Tổng kết 2 đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động DQTV và DBĐV

Tổng kết 2 đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động DQTV và DBĐV

Nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trong khu vực phòng thủ

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên cho các cơ quan, đơn vị

103 cán bộ tham gia tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

103 cán bộ tham gia tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Thành phố Thanh Hóa tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Thành phố Thanh Hóa tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Quản lý chắc nguồn, nâng chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị

Quản lý chắc nguồn, nâng chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị

Quảng Xương t ập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Quảng Xương t ập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tăng chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị

Tăng chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời bình

Thanh Hóa tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Thanh Hóa tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Huấn luyện nghiêm, phòng dịch tốt

Huấn luyện nghiêm, phòng dịch tốt

Thực thi luật để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Thực thi luật để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV

Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên

Coi trọng huấn luyện 'quân ở trong dân'

Coi trọng huấn luyện 'quân ở trong dân'

Bế mạc diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2020

Bế mạc diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2020

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra 4 mặt công tác năm 2020

Bộ CHQS tỉnh: Kiểm tra 4 mặt công tác năm 2020

Trung đoàn 250 (Sư đoàn 309): Nâng chất huấn luyện dự bị động viên

Trung đoàn 250 (Sư đoàn 309): Nâng chất huấn luyện dự bị động viên

Tham mưu chỉ đạo tổ chức, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Binh đoàn 15: Phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Binh đoàn 15: Phát triển kinh tế-xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Thơm thảo tấm lòng đồng đội

Thơm thảo tấm lòng đồng đội

Trung đoàn luôn sẵn sàng

Trung đoàn luôn sẵn sàng

GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Kỳ 1: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI - Kỳ 1: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ pháo binh tại Bộ CHQS tỉnh

Kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ pháo binh tại Bộ CHQS tỉnh

Tiểu đoàn trưởng tận tụy

Tiểu đoàn trưởng tận tụy

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Nâng cao năng lực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Nâng cao năng lực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Ninh Hòa: Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Ninh Hòa: Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Ban CHQS TX Đông Triều: Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm

Ban CHQS TX Đông Triều: Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương