Gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tự vệ tại Diễn Châu

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tự vệ tại Diễn Châu

Cần quy định rõ nam giới một mình nuôi con nhỏ được miễn nghĩa vụ dân quân

Cần quy định rõ nam giới một mình nuôi con nhỏ được miễn nghĩa vụ dân quân

ĐẢM BẢO CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN

ĐẢM BẢO CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ LÀM NHIỆM VỤ TRÊN BIỂN

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

Băn khoăn quy định Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã chỉ là công chức

Băn khoăn quy định Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã chỉ là công chức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?

Chỉ huy trưởng BCH quân sự cấp xã có nên là sĩ quan Quân đội từ thời bình?

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn

Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn

'Hiệu quả kép' từ phối hợp triển khai công tác quốc phòng, quân sự

'Hiệu quả kép' từ phối hợp triển khai công tác quốc phòng, quân sự

Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ trước yêu cầu mới

Hương Sơn, Nghi Xuân ra quân huấn luyện năm 2019

Hương Sơn, Nghi Xuân ra quân huấn luyện năm 2019