Vị thế của Công an Việt Nam trong khu vực và quốc tế được nâng cao

Vị thế của Công an Việt Nam trong khu vực và quốc tế được nâng cao

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc Tết BĐBP tỉnh Bình Thuận

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc Tết BĐBP tỉnh Bình Thuận

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Tổng cục Chính trị

Triển khai các hoạt động đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Công an Việt Nam

Triển khai các hoạt động đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Công an Việt Nam

Gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo Bộ Công an, sĩ quan Công an cao cấp qua các thời kỳ

Gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo Bộ Công an, sĩ quan Công an cao cấp qua các thời kỳ

Nhiều cán bộ lợi dụng, làm ngơ cho sai phạm lộng hành

Nhiều cán bộ lợi dụng, làm ngơ cho sai phạm lộng hành

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tướng Lê Quý Vương: 'Tham nhũng vặt' vẫn diễn ra trong nhiều lĩnh vực

Tướng Lê Quý Vương: 'Tham nhũng vặt' vẫn diễn ra trong nhiều lĩnh vực

Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong mọi tình huống

Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong mọi tình huống

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc Tết các đơn vị tại Bình Thuận

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc Tết các đơn vị tại Bình Thuận

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019

Bộ Tổng tham mưu triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019

Tình đoàn kết quân đội Việt - Lào

Tình đoàn kết quân đội Việt - Lào

Bộ trưởng Tô Lâm dự triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm dự triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Bộ Công an

Bộ Công an triệt xóa 3 đường dây ma túy lớn

Bộ Công an triệt xóa 3 đường dây ma túy lớn

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác Lịch sử quân sự năm 2018

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác Lịch sử quân sự năm 2018

Trưởng công an cấp huyện không là người địa phương

Trưởng công an cấp huyện không là người địa phương

Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Lào

Bộ Quốc phòng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Lào

Bộ trưởng Tô Lâm: Bỏ tổng cục vì hình thức

Bộ trưởng Tô Lâm: Bỏ tổng cục vì hình thức

Bộ Công an thông tin về 3 tổ chức tội phạm về ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an thông tin về 3 tổ chức tội phạm về ma túy xuyên quốc gia

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

Bộ trưởng Tô Lâm: Bỏ 6 tổng cục, Bộ Công an tiết kiệm 1.000 tỷ

Bộ trưởng Tô Lâm: Bỏ 6 tổng cục, Bộ Công an tiết kiệm 1.000 tỷ

'Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy'

'Bộ Công an đã tiết kiệm được 1.000 tỷ đồng trong sắp xếp tổ chức bộ máy'

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào tại Hà Nội

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào tại Hà Nội

Cục Hậu cần Binh chủng Công binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cục Hậu cần Binh chủng Công binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

QĐND Lào phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng, bảo vệ đất nước

QĐND Lào phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng, bảo vệ đất nước

Trung Quốc bảo vệ Đài Loan 'bằng mọi giá'

Trung Quốc bảo vệ Đài Loan 'bằng mọi giá'

Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hợp tác

Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào tăng cường quan hệ hợp tác

Năm 2018, Công an Sơn La triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy tại Lóng Luông

Năm 2018, Công an Sơn La triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy tại Lóng Luông

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thanh tra

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thanh tra

Đoàn kết, nỗ lực vì những ấn phẩm báo chí nhân văn, tin cậy, kịp thời

Đoàn kết, nỗ lực vì những ấn phẩm báo chí nhân văn, tin cậy, kịp thời

Công an Sơn La chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Công an Sơn La chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Thực hiện công tác đảng, công tác chính trị bằng những chỉ số cụ thể, đi vào thực tiễn

Thực hiện công tác đảng, công tác chính trị bằng những chỉ số cụ thể, đi vào thực tiễn

Công an Sơn La chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Công an Sơn La chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 3 giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: 3 giải pháp trọng tâm đột phá của lực lượng Công an nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông

Năm 2019, triển khai xây dựng đề án 'Đào tạo cán bộ pháp luật trong Quân đội'

Năm 2019, triển khai xây dựng đề án 'Đào tạo cán bộ pháp luật trong Quân đội'

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch

Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch