Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện của quận Nam Từ Liêm 2019

Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện của quận Nam Từ Liêm 2019

Các đơn vị quân đội hưởng ứng Ngày chạy thể thao CISM

Các đơn vị quân đội hưởng ứng Ngày chạy thể thao CISM

Hơn 5.000 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia Ngày chạy thể thao chạy CSIM

Hơn 5.000 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia Ngày chạy thể thao chạy CSIM

Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Ngày chạy thể thao CISM 2019

Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Ngày chạy thể thao CISM 2019

Hưởng ứng Ngày chạy thể thao các nước thành viên CISM

Hưởng ứng Ngày chạy thể thao các nước thành viên CISM

Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia 'Ngày chạy thể thao CISM'

Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia 'Ngày chạy thể thao CISM'

Toàn quân sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2019

Toàn quân sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2019

Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện tại các đơn vị BĐBP

Sôi nổi lễ ra quân huấn luyện tại các đơn vị BĐBP