Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh 'tinh, gọn, mạnh'

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh chung của cả nước, chế độ thống trị của thực dân, phong kiến ở Tuyên Quang bị đập tan, chính quyền dân chủ nhân dân được thiết lập.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa I, Sắc lệnh của Chủ tịch nước và Thông tư của Bộ Quốc phòng về việc thành lập các Ban Chỉ huy Tỉnh đội, huyện đội, xã đội dân quân, ngày 17-4-1947, Tỉnh đội Tuyên Quang được thành lập gồm 30 cán bộ, chiến sĩ, Chi bộ Đảng Tỉnh đội được thành lập gồm 20 đảng viên. Từ đây, hệ thống cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh đến xã được kiện toàn và chỉ huy thống nhất. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) Tuyên Quang 17-4-1947.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu 48 trận, tiêu diệt trên 1.200 tên địch và làm bị thương 240 tên; bắn chìm, bắn cháy 10 ca nô, tàu chiến, phá hủy 1 máy bay, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự của địch. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh đã có trên 4,2 vạn thanh niên con em các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái lên đường chiến đấu ở khắp các chiến trường. Từ năm 1964 đến năm 1972, quân và dân Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị chủ lực tổ chức chiến đấu 207 trận, bắn rơi 21 máy bay Mỹ, bắt sống 29 giặc lái. Trong đó, LLVT tỉnh đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Tuyên Quang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác quốc phòng, an ninh, trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước. Phát huy truyền thống anh dũng, vẻ vang của LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 77 năm qua, LLVT tỉnh đã không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt, luôn nêu cao vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao, thể hiện cụ thể ở việc sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao phó.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Thông qua thực tiễn công tác Đảng - công tác chính trị, tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; động cơ phấn đấu trong sáng, ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và phương pháp công tác tốt; chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định, quán triệt huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng LLVT tỉnh. Qua đó, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ; xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thiết thực, hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 với cơ chế 1 bên 3 cấp đạt loại xuất sắc. Qua đó, không chỉ nâng cao về quy mô, chất lượng, có nhiều đổi mới, sát với tình hình thực tiễn, đặc biệt đã kết hợp chặt chẽ giữa diễn tập với xây dựng đồng bộ, kiên cố các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện để phục vụ nhu cầu luyện tập, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị; kết hợp với giáo dục quốc phòng, an ninh và phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo huyện Hàm Yên tổ chức tốt các cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và 41 cơ sở diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ theo đúng quy định, quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt trên 98%, kết quả khá, giỏi trên 85%. Công tác huấn luyện có nhiều nội dung đổi mới về hình thức, nội dung, tổ chức, phương pháp, hoàn thành huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình quy định, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, trong nước và trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh, chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế đang phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT hòng gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ; lợi dụng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, kích động, tập hợp lôi kéo các phần tử bất mãn chống đối, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn... Trước tình hình đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Cán bộ, chiến sĩ của LLVT tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố LLVT tỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đối phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xay-dung-luc-luong-vu-trang-tinh-tinh-gon-manh-190642.html