Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

Hạ thủy tàu cao tốc hai thân lớn nhất đóng tại Việt Nam

QUẢNG TRỊ: Đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

QUẢNG TRỊ: Đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

QUẢNG TRỊ: Đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

QUẢNG TRỊ: Đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị vận hành tàu cao tốc đưa du khách ra đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị vận hành tàu cao tốc đưa du khách ra đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị: Tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

Quảng Trị: Tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

Đưa vào hoạt động tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

Đưa vào hoạt động tàu vận chuyển hành khách ra đảo Cồn Cỏ

Cồn Cỏ đã có tàu cao tốc đưa khách ra đảo

Cồn Cỏ đã có tàu cao tốc đưa khách ra đảo

Hạ thủy đưa vào hoạt động tàu du lịch Cồn Cỏ

Hạ thủy đưa vào hoạt động tàu du lịch Cồn Cỏ

Tàu chở khách ra đảo Cồn Cỏ trị giá hơn 22 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tàu chở khách ra đảo Cồn Cỏ trị giá hơn 22 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Nhà máy Z189 và Tập đoàn Mai Linh hợp tác đóng tàu du lịch hiện đại

Nhà máy Z189 và Tập đoàn Mai Linh hợp tác đóng tàu du lịch hiện đại