Nơi 'giữ lửa' cho công nghiệp quốc phòng

Nơi 'giữ lửa' cho công nghiệp quốc phòng

Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới

Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đề xuất phát triển tên lửa chống tăng thế hệ mới

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực và hiện đại

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực và hiện đại

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2019

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2019

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật

Nhà máy Z176 khánh thành, bàn giao nhà 'Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội' và 'Nhà đồng đội'

Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất quốc phòng

Hạ thủy tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316

Hạ thủy tàu hải quân hiện đại, giãn nước tới 3950 tấn

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Lễ hạ thủy tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiết kiệm 250 tỷ đồng nhờ thực hiện Cuộc vận động 50

Vượt qua gian khó, đổi mới để phát triển

Lễ đặt ky tàu hải đội dân quân thường trực

Các học viện, nhà trường Quân đội mít tinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường THCS Giao Phong - Giao Thủy: Nửa thế kỷ vững vàng tiến bước

Đẩy mạnh thi đua, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh

Yêu nghề, giàu sáng tạo

Viện Thuốc phóng thuốc nổ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đoàn kết vượt khó xây dựng đơn vị

'Thực túc' thì 'Binh cường'

Tạo đột phá trong thi đua từ xây dựng và nhân rộng điển hình

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cống hiến, sáng tạo

Sẻ chia tình cảm, trao truyền kinh nghiệm

Nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng trước yêu cầu mới