Quận Đống Đa khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch

Quận Đống Đa khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch

1.600 vận động viên tham gia hội khỏe CNVCLĐ quận năm 2018

1.600 vận động viên tham gia hội khỏe CNVCLĐ quận năm 2018

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng

25 đảng viên của quận Đống Đa nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

25 đảng viên của quận Đống Đa nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cần chế tài lập lại kỷ cương trật tự đô thị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cần chế tài lập lại kỷ cương trật tự đô thị

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tranh thủ mọi điều kiện để thay đổi diện mạo đô thị quận Đống Đa

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tranh thủ mọi điều kiện để thay đổi diện mạo đô thị quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa