Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng

Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng

25 đảng viên của quận Đống Đa nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

25 đảng viên của quận Đống Đa nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cần chế tài lập lại kỷ cương trật tự đô thị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cần chế tài lập lại kỷ cương trật tự đô thị

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tranh thủ mọi điều kiện để thay đổi diện mạo đô thị quận Đống Đa

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tranh thủ mọi điều kiện để thay đổi diện mạo đô thị quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa

Đảng bộ quận Đống Đa kết nạp thêm được 362 đảng viên mới

Đảng bộ quận Đống Đa kết nạp thêm được 362 đảng viên mới

Quận Đống Đa thu ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng

Quận Đống Đa thu ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cần thường xuyên nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cần thường xuyên nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại quận Đống Đa

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại quận Đống Đa

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa

Bí thư Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng tại quận Đống Đa

Bí thư Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng tại quận Đống Đa

Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên thuộc Đảng bộ Đống Đa, Ba Đình, Đông Anh, Thanh Trì

Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên thuộc Đảng bộ Đống Đa, Ba Đình, Đông Anh, Thanh Trì