Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức...
Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được chỉ định là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội

Bộ Công an kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tài chính công an nhân dân

Bộ Công an kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tài chính công an nhân dân

Cục Kế hoạch và tài chính đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Kế hoạch và tài chính đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tân Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ

Tân Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ

Kiểm toán Nhà nước cần sớm thực hiện 4 nhiệm vụ lớn

Kiểm toán Nhà nước cần sớm thực hiện 4 nhiệm vụ lớn

Công bố các quyết định nhân sự cơ quan Trung ương

Công bố các quyết định nhân sự cơ quan Trung ương

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔNG KIỂM TOÀN NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỔNG KIỂM TOÀN NHÀ NƯỚC

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước ký bàn giao nhiệm vụ công tác

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Kiểm toán Nhà nước ký bàn giao nhiệm vụ công tác

Kiểm toán Nhà nước hạn chế chồng chéo, trùng lặp khi hoạt động

Kiểm toán Nhà nước hạn chế chồng chéo, trùng lặp khi hoạt động

Chủ tịch Quốc hội giao 4 nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch Quốc hội giao 4 nhiệm vụ cho tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh nhận nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh nhận nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ bảo vệ thanh danh nghề kiểm toán

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ bảo vệ thanh danh nghề kiểm toán

Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành Kiểm toán

Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành Kiểm toán

Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

Công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ nỗ lực vượt bậc hoàn thành nhiệm vụ

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Sẽ nỗ lực vượt bậc hoàn thành nhiệm vụ

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước phải góp phần quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng

Kiểm toán Nhà nước phải góp phần quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh: 'Không cho phép ai trong nội bộ được làm tổn hại đến thanh danh của nghề kiểm toán'

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh: 'Không cho phép ai trong nội bộ được làm tổn hại đến thanh danh của nghề kiểm toán'

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Không được phép phụ lòng cán bộ đi trước

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước: Không được phép phụ lòng cán bộ đi trước

Ông Hồ Đức Phớc: Trong con tim, máu thịt của mình, tôi luôn hướng về Kiểm toán Nhà nước

Ông Hồ Đức Phớc: Trong con tim, máu thịt của mình, tôi luôn hướng về Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GẶP MẶT KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đường thăng tiến của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Đường thăng tiến của tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

ÔNG TRẦN SỸ THANH ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ÔNG TRẦN SỸ THANH ĐƯỢC BẦU LÀM TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC