3 giọng điệu nói chuyện chứng tỏ bạn là người có EQ thấp

Giọng điệu ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc hội thoại, khiến bạn trở thành người có EQ thấp

Lan tỏa cái đẹp, dẹp cái xấu

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 của huyện Định Hóa thời gian qua luôn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bắc Kạn sơ kết Đề án 'Quân đội phòng, chống 'Diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới'

Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 'Quân đội phòng, chống 'Diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới'.

Thúc đẩy thay đổi tư duy, tạo môi trường xã hội không khoan nhượng

Quá trình phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc những vấn đề lý luận, thực tiễn về đường lối đổi mới đất nước là một phần không thể thiếu trong xây dựng và củng cố sự hiểu biết chính xác, toàn diện về các chính sách, biện pháp và kết quả quá trình đổi mới. Trong đó, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là một nhiệm vụ trọng yếu; việc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận của công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực giúp thúc đẩy sự thay đổi văn hóa và tư duy, tạo ra môi trường xã hội không khoan nhượng đối với tham nhũng và tiêu cực…

An Giang: Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống 'diễn biến hòa bình' trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới.

Công an Bắc Kạn với công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Cần phải lấy bảo vệ là chính kết hợp với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian qua, nội dung này được lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn chú trọng và quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác tuyên giáo, tại TX. Tân Châu

Sáng 24/5, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Loan đã kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024, tại TX. Tân Châu. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu Trương Hồng Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

Âm thầm, kiên trì, 'góp gió thành bão'

Đến nay, Tây Ninh cũng đã xây dựng được mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên các cấp và đội ngũ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đông đảo, phân bổ từ tỉnh tới cơ sở.

Làm tốt định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch

Thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên tại Hà Tĩnh cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.