Cà Mau: Phấn đấu đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,65 tỷ USD

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong phương án phát triển ngành tôm tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn.

Quy hoạch Thủ đô tạo sức bật phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, làng nghề

Ngày 24-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tầm nhìn và khát vọng Đô thị di sản thiên niên kỷ - Bài 3: Hiện thực hóa khát vọng

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thành tại thời điểm này có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện và bền vững; tạo không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh khác biệt của tỉnh.

Xây dựng Ninh Bình thành đô thị di sản ngang tầm thế giới

Sáng 28/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản ngang tầm thế giới, là cực tăng trưởng của các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Phát triển Ninh Bình thành một cực tăng trưởng

Ngày 28-5, tại TP Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình là tỉnh khá, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy hoạch Ninh Bình hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình: Hiện thực hóa Đô thị di sản thiên niên kỷ

Ngày 28/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng của các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Ninh Bình: Lựa chọn mô hình phát triển 'xanh' dựa trên 4 ngành kinh tế trụ cột

Sáng 28/5, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ninh Bình sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035

Sáng 28/5, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Ngày 28.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 28/5, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ninh Bình: Lấy du lịch, công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế di sản làm mũi nhọn

Sáng 28/5, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch cho tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ninh Bình phải thực hiện Quy hoạch với '1 trọng tâm, 2 quyết tâm, 3 động lực'

Sáng 28-5, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng: Ninh Bình sẽ thành cực tăng trưởng phía Nam đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ninh Bình cần chú trọng khai thác lợi thế di sản, liên kết vùng, đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững

Sáng 28/5, tại thành phố Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư; một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng: Ninh Bình phải thực hiện quy hoạch với '1 trọng tâm, 2 quyết tâm, 3 động lực'

Sáng 28/5, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Ninh Bình công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng nay (28/5), tại Nhà hát tỉnh Ninh Bình đã diễn ra hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, tại TP Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình (*)

Sáng 28/5, tại Nhà hát tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu khai mạc và báo cáo nội dung quy hoạch. Báo Ninh Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Quang Ngọc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5/2024, tại thành phố Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc: Phạm vi ranh giới quy hoạch

Theo Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ...

Sáng nay 28/5, Ninh Bình công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 28/5, tại Nhà hát tỉnh, Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng suy ngẫm: Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh

Du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời kỳ công nghệ số. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi hoàn toàn phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin của khách du lịch, đòi hỏi ngành du lịch cần có những thay đổi nhanh chóng, phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/5, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cà Mau phấn đấu xuất khẩu tôm đạt trên 1,6 tỷ USD vào năm 2030

Ngày 27-5, thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã phê duyệt phương án phát triển ngành tôm của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lâm Đồng: Tồn tại vướng mắc trong quy hoạch khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện quy hoạch thăm do, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tầm nhìn và khát vọng Đô thị di sản thiên niên kỷ - Bài 2: Từ quyết tâm chính trị đến khát vọng lịch sử

Sau chặng đường dài nỗ lực, ngày 04/3/2024, Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg. Đây là kết quả của quyết tâm chính trị cao, thể hiện khát vọng to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, cực tăng trưởng khu vực các tỉnh phía Nam đồng bằng Sông Hồng, dựa trên thế mạnh nổi trội, đặc trưng, độc đáo, duy nhất của vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến.

Quy hoạch tỉnh mở ra cơ hội phát triển, thu hút các nhà đầu tư

Trong khuôn khổ hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức sáng 28/5 đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 28/5, tại Nhà hát tỉnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quy hoạch Thủ đô cần có tầm nhìn mới, tư duy mới

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc...

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; có nền công nghiệp, nông nghiệp... thân thiện với môi trường.

Gia đình là 'cái nôi' giúp người trẻ học hỏi, hình thành các giá trị đạo đức

Theo các chuyên gia, hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa đạo đức cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng. Yếu tố giáo dục, gia đình và xã hội đóng vai trò trong việc hình thành và phát triển giá trị cho thanh niên, trong đó gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để trẻ em học hỏi và hình thành các giá trị đạo đức.

Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới trên công trình đường dây 500 kV

Những ngày cuối tháng 5/2024 này, kỷ niệm 30 năm ngày đóng điện vận hành công trình đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 - một kỳ tích của Việt Nam trong những năm 90 của thế kỷ XX đúng vào giai đoạn cả hệ thống chính trị đồng hành cùng EVN/EVNNPT chạy đua nước rút, huy động tổng lực triển khai xây dựng dự án trọng điểm đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để phấn đấu về đích vào cuối tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tầm nhìn và khát vọng Đô thị di sản thiên niên kỷ

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình. Theo đánh giá của các cơ quan Trung ương, Quy hoạch tỉnh vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phát huy tiềm năng, lợi thế riêng có, nổi trội và xác định được tầm nhìn, khát vọng của tỉnh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Đây cũng là kết quả từ sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm, tầm nhìn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự tâm huyết và trí tuệ của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh cũng như các sở, ban, ngành và đội ngũ chuyên gia tư vấn, cùng sự đồng thuận của Nhân dân trong hơn 3 năm triển khai xây dựng Quy hoạch.

Cần nghiên cứu kỹ vị trí sân bay thứ hai ở Hà Nội

Bộ Chính trị ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

EURO 2024: Điểm mặt những 'Vua phá lưới' qua các thời kỳ

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) là một giải đấu có truyền thống lâu đời từ năm 1960 đến nay. Qua mỗi vòng chung kết, người hâm mộ lại được chứng kiến một vua phá lưới mới.

EURO 2024: Điểm mặt những 'Vua phá lưới' qua các thời kỳ

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) là một giải đấu có truyền thống lâu đời từ năm 1960 đến nay. Qua mỗi vòng chung kết, người hâm mộ lại được chứng kiến một vua phá lưới mới.

Chia sẻ về con người trong văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Câu lạc bộ LiT tổ chức tọa đàm 'Dạ huyền' với chủ đề 'Con người trong văn học Việt Nam sau năm 1986'.

Sông Sài Gòn là trung tâm của quy hoạch TP.HCM thời kỳ mới

Với quy mô dân số dự kiến đến năm 2050 là 14,5 triệu người và đạt 16 triệu người vào năm 2060, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu.

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng gần 2.000 ha đất thành phố Gia Nghĩa

Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý, bố trí sử dụng hơn 1.910 ha đất tại địa bàn thành phố Gia Nghĩa.