Lắng sâu tình cảm và lan tỏa mô hình học theo gương Bác

Lắng sâu tình cảm và lan tỏa mô hình học theo gương Bác

Thanh niên quân đội thi đua làm theo lời Bác

Thanh niên quân đội thi đua làm theo lời Bác

Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6 đơn vị phụ nữ quân đội lắng đọng với những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

6 đơn vị phụ nữ quân đội lắng đọng với những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giao lưu, tuyên truyền 'Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Giao lưu, tuyên truyền 'Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Thực hiện Chỉ thị 05: Học và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu

Thực hiện Chỉ thị 05: Học và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu

Tăng cường phối hợp, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc

Tăng cường phối hợp, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc