Hàn Quốc và Mỹ đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng

Ngày 21/5, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán vòng 2 về chia sẻ chi phí cho việc đồn trú của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, nhằm xác định mức đóng góp của Seoul cho chi phí duy trì hoạt động của 28.500 binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc từ năm 2026. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/han-quoc-va-my-dam-phan-ve-chia-se-chi-phi-quoc-phong-121530.htm