Gia Lai 24h: Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng

Sáng 4-3, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV chủ trì và điều hành hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-gop-y-du-thao-cac-de-cuong-bao-cao-cua-tieu-ban-dieu-le-dang-post268185.html