Đại tướng Phan Văn Giang: Chuẩn bị tốt cho tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 21-5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Luật Sĩ quan được Quốc hội khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ sáu (năm 1999), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2000. Qua 2 lần tổng kết (năm 2007 và 2013), Bộ Quốc phòng đã báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật 2 lần vào năm 2008 và năm 2014. Luật có 7 chương, 51 điều, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Quá trình thực hiện, Luật Sĩ quan đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan QĐND Việt Nam vững mạnh; làm nòng cốt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan cũng gặp không ít khó khăn. Từ mặt trái của cơ chế thị trường, sự so sánh về ngành nghề, việc làm, thu nhập và điều kiện sống giữa sĩ quan với người lao động trong điều kiện kinh tế-xã hội có sự phát triển đã tác động đến tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sĩ quan và việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ Quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan; thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức tổng kết luật.

 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị tốt các văn bản, báo cáo tổng kết Luật Sĩ quan. Sau khi làm rõ một số vấn đề, thực trạng về chính sách, chế độ của sĩ quan trong Quân đội hiện nay, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để nâng cao hiệu quả thực hiện luật và giải quyết những vướng mắc, bất cập. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện các văn bản; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức để hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: HOÀNG TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-chuan-bi-tot-cho-tong-ket-luat-si-quan-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-777831