Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh lần thứ I

Ngày 20/5, tại Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh (ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trà Cú tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú; Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Cú và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Trà Cú; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; lãnh đạo UBND xã Kim Sơn; lãnh đạo Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh và 85/147 công nhân, lao động (CNLĐ) Công ty.

Đại biểu CNLĐ tham dự đại hội.

Đại biểu CNLĐ tham dự đại hội.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang thông qua Quyết định số 27/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trà Cú về việc kết nạp đoàn viên công đoàn. Theo đó, quyết định kết nạp 85 CNLĐ Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh vào Công đoàn Việt Nam kể từ ngày 20/5/2024; thông qua Quyết định số 28/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trà Cú về việc thành lập CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh kể từ ngày 20/5/2024.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh khóa I.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh khóa I.

Đại hội tiến hành các bước theo quy định, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2028. Kết quả, đại hội bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành; đồng chí Thạch Nam, nhân viên văn phòng được bầu giữ chức danh Chủ tịch.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang đề nghị các đoàn viên công đoàn vừa được kết nạp ra sức học tập, thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Cú phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Cú phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Các Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Công ty cần nghiên cứu, nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là cần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước, những quy định của Công ty để đoàn viên, CNLĐ nắm, thực hiện.

Tham gia với lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; phát động CNLĐ thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Công ty đề ra; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tiếp tục vận động phát triển đoàn viên đối với những CNLĐ chưa là đoàn viên công đoàn và khi Công ty tuyển lao động mới, cán bộ công đoàn cần kịp thời tiếp cận, vận động CNLĐ gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên; quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo đúng quy định, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú tặng hoa Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú tặng hoa Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH CM ViNa Trà Vinh nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dai-hoi-thanh-lap-cong-doan-co-so-cong-ty-tnhh-cm-vina-tra-vinh-lan-thu-i-37280.html