Tập trung phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất

Những năm qua, bên cạnh việc tạo môi trường thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy, xưởng sản xuất, chế biến nông sản, thì tỉnh Sơn La cũng tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Từ đó thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp, đồng thời tạo được thu nhập ổn định cho bà con trên địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tap-trung-phat-trien-chuoi-lien-ket-trong-san-xuat-124350.htm