VNDirect được chấp thuận phát hành hơn 300 triệu cổ phiếu

Ngày 17/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND).

VNDirect sẽ tăng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng.

VNDirect sẽ tăng vốn lên hơn 15.000 tỷ đồng.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 304 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.044 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Theo phương án phát hành, VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới, giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Với phương án này, công ty chứng khoán ước tính thu về gần 2.440 tỷ đồng, nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

VND cũng dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Sau khi hoàn thành phát hành, vốn điều lệ của VND sẽ được nâng từ 12.178 tỷ đồng lên gần 15.223 tỷ đồng.

Hiện, công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất là SSI, với 15.111 tỷ đồng, kế sau là Chứng khoán VPBank (VPBankS) với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Nếu tăng vốn thành công, VNDirect sẽ vượt qua hai công ty chứng khoán này.

Tuy nhiên SSI cũng đang có kế hoạch tăng vốn với việc phát hành thêm hơn 453 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn lên 19.645 tỷ đồng. Một số công ty chứng khoán top sau cũng tham gia đường đua tăng vốn với mức tham vọng. Điển hình là Chứng khoán VIX với phương án tăng vốn từ 6.694 tỷ đồng lên hơn 14.560 tỷ đồng; Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) muốn tăng vốn hơn gấp đôi, lên hơn 17.000 tỷ đồng.

Trở lại với VNDirect, công ty này vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty thông báo ngày 16/5 chốt quyền cổ đông tham dự đại hội nhưng thời gian, địa điểm và tài liệu họp chưa công bố.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/vndirect-duoc-chap-thuan-phat-hanh-hon-300-trieu-co-phieu-post34724.html