Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Tại phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử trên.

Chiều 21/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã họp về công tác nhân sự. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử nhân sự Chủ tịch nước, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo lịch làm việc, sáng thứ Tư (ngày 22/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Lễ tuyên thệ, nhậm chức sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Chuyên môn nghiệp vụ: Luật, An ninh; Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Luật học.

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực); giai đoạn 7/2016 - 10/2017 giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Đồng chí trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an từ những năm 80. Trong quá trình gắn bó với Bộ Công an, đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I; Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sau đó, đồng chí làm Phó Tổng cục trưởng; Phó Tổng cục trưởng phụ trách, rồi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an đến tháng 7/2010.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2016, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 4/2016 đến nay, đồng chí là Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tướng từ tháng 1/2019.

Nguồn CAND

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-de-cu-danh-sach-de-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-a173065.html