Tiếp tục đổi mới, tạo đột phá mạnh mẽ nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Chiều 3/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại điểm cầu An Giang

Quang cảnh phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại điểm cầu An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang và Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ chủ trì điểm cầu An Giang; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả cải cách hành chính năm 2022 và sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo các cấp. Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chủ động tích cực cải cách hành chính gắn đổi mới, sáng tạo; chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá trong cải cách hành chính; nhân rộng các mô hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số...

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-tuc-doi-moi-tao-dot-pha-manh-me-nang-cao-hieu-qua-cai-cach-hanh-chinh-a354465.html