Hà Nội nêu lý do chưa miễn học phí

UBND TP. Hà Nội cho rằng việc miễn học phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Ngoài ra, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, UBND TP. Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ học phí.

Hiện nay, cả nước đã có 4 tỉnh miễn học phí hoàn toàn cho học sinh từ mầm non đến hết THPT, gồm Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, Hà Nội là một trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, nguồn thu ngân sách rất lớn. Do đó, cử tri các huyện Hoài Đức, Đan Phượng… đề nghị thành phố xem xét miễn hoàn toàn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT.

Về vấn đề này, UBND TP. Hà Nội cho biết theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 việc quy định đối tượng miễn học phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Hiện nay, các đối tượng được miễn học phí được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, từ năm học 2024-2025, trẻ em mầm non 5 tuổi (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) được miễn học phí.

 Thành phố Hà Nội sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ học phí cho các đối tượng học sinh không được miễn học phí theo đúng quy định.

Thành phố Hà Nội sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ học phí cho các đối tượng học sinh không được miễn học phí theo đúng quy định.

Từ năm học 2025-2026, học sinh THCS (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) được miễn học phí.

Ngoài các đối tượng được miễn học phí theo quy định của Trung ương, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho các đối tượng học sinh còn lại theo đúng quy định.

Thanh Hiếu / Tiền Phong

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ha-noi-neu-ly-do-chua-mien-hoc-phi-post1481339.html