Độc đáo: Tour du lịch vùng lụt và thăm bộ lạc bí hiểm nhất thế giới

Độc đáo: Tour du lịch vùng lụt và thăm bộ lạc bí hiểm nhất thế giới

Lũ chia cắt bản làng của người Rục (ở Quảng Bình) với bên ngoài nhưng tạo thành hồ nước trong vắt, màu xanh...
Cận cảnh hành trình đưa gần 300 triệu đồng tới với đồng bào vùng xa, nhiều nơi vẫn còn bị cô lập ở Quảng Bình và Quảng Trị

Cận cảnh hành trình đưa gần 300 triệu đồng tới với đồng bào vùng xa, nhiều nơi vẫn còn bị cô lập ở Quảng Bình và Quảng Trị

Bão qua đi, hàng trăm tàu thuyền về neo sông Nhật Lệ chờ ngày ra khơi trở lại

Bão qua đi, hàng trăm tàu thuyền về neo sông Nhật Lệ chờ ngày ra khơi trở lại

Quảng Bình: Ấn tượng bản làng người Rục

Quảng Bình: Ấn tượng bản làng người Rục

Hà Tĩnh, Quảng Bình: Ngập sâu, nguy cơ sạt lở cao

Hà Tĩnh, Quảng Bình: Ngập sâu, nguy cơ sạt lở cao

Hội Tường Nguyên tặng gần 4.000 phần quà tại miền Trung

Hội Tường Nguyên tặng gần 4.000 phần quà tại miền Trung

Hết gạo mượn chị Minh

Hết gạo mượn chị Minh

Vào từng bản làng, trả lương hưu và trợ cấp BHXH đến người già

Vào từng bản làng, trả lương hưu và trợ cấp BHXH đến người già

Bão lũ đi qua, tình người đượm lại

Bão lũ đi qua, tình người đượm lại

Phát hiện hóa thạch tê giác Rhinoceros siensis gần đồng bào Rục

Phát hiện hóa thạch tê giác Rhinoceros siensis gần đồng bào Rục

Tập trung ổn định đời sống cho đồng bào Rục sau lũ

Tập trung ổn định đời sống cho đồng bào Rục sau lũ