Hé lộ kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng ở TP.Vĩnh Yên

Hé lộ kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng ở TP.Vĩnh Yên

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm gì ở TP Vĩnh Yên?

Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận sai phạm gì ở TP Vĩnh Yên?

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hé lộ kết luận sai phạm tại TP. Vĩnh Yên

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hé lộ kết luận sai phạm tại TP. Vĩnh Yên

Thái Bình: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ di chuyển không phép Đình, chùa làng Ngùi

Thái Bình: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ di chuyển không phép Đình, chùa làng Ngùi

Tổng Giám đốc cưỡi xe sang Lexus đi trộm liên tỉnh

Tổng Giám đốc cưỡi xe sang Lexus đi trộm liên tỉnh

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Bộ Công an mở rộng điều tra

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc: Bộ Công an mở rộng điều tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ: Mở rộng điều tra làm rõ người liên quan

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ: Mở rộng điều tra làm rõ người liên quan

Bộ Công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ Thanh tra bộ Xây dựng nhận hối lộ

Bộ Công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ Thanh tra bộ Xây dựng nhận hối lộ

Chống tham nhũng hay tham nhũng?

Chống tham nhũng hay tham nhũng?

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh Tường bác thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới

Huyện Vĩnh Tường bác thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Thông tin bất ngờ về 2 thành viên không phải là công chức trong đoàn thanh tra vòi tiền

Thông tin bất ngờ về 2 thành viên không phải là công chức trong đoàn thanh tra vòi tiền

Tình tiết sốc về 'nhân thân' thành viên đoàn thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc

Tình tiết sốc về 'nhân thân' thành viên đoàn thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc

Lý do Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới lên Vĩnh Phúc làm việc?

Lý do Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới lên Vĩnh Phúc làm việc?

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới, 'số phận' những dự án đã thanh tra sẽ được xử lí ra sao?

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới, 'số phận' những dự án đã thanh tra sẽ được xử lí ra sao?

Thanh tra…nhờn luật

Thanh tra…nhờn luật

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc tội nhận hối lộ

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc tội nhận hối lộ

Khởi tố, bắt tạm giam trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 cán bộ

Khởi tố, bắt tạm giam trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 cán bộ

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 thuộc cấp tội nhận hối lộ

Khởi tố Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng 2 thuộc cấp tội nhận hối lộ

Khởi tố nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Khởi tố nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng tội nhận hối lộ

Khởi tố 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng tội nhận hối lộ

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

3 thanh tra Bộ Xây dựng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Kế toán đưa tiền cho Thanh tra Bộ có bị xử lý?

Kế toán đưa tiền cho Thanh tra Bộ có bị xử lý?

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ 'vòi tiền' của thanh tra Bộ Xây dựng

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ 'vòi tiền' của thanh tra Bộ Xây dựng

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc

Vụ Thanh tra xây dựng nghi vòi ở Vĩnh Phúc: 'Cần phải xử lý nghiêm'

Vụ Thanh tra xây dựng nghi vòi ở Vĩnh Phúc: 'Cần phải xử lý nghiêm'

Thanh tra xây dựng nghi 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực

Thanh tra xây dựng nghi 'vòi' tiền ở Vĩnh Phúc: Xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực

Kế toán xã đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng vì được trưởng đoàn 'gợi ý'

Kế toán xã đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng vì được trưởng đoàn 'gợi ý'

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Kế toán xã đưa tiền hối lộ cho Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Kế toán xã đưa tiền hối lộ cho Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Tiền đưa Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng lấy từ đâu?

Người đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Người đưa tiền cho thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

'Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quà để định hướng'

'Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nói cần có quà để định hướng'

Người đưa tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc nói gì?

Người đưa tiền cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc nói gì?

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Thanh tra của Bộ Xây dựng sai, bộ trưởng không thể vô can?

Thanh tra của Bộ Xây dựng sai, bộ trưởng không thể vô can?

Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ

Hai chị em ruột cùng trong đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận tiền hối lộ

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Em ruột bà Kim Anh cũng trong đoàn thanh tra

Đoàn Thanh tra xây dựng nhận hối lộ bị phát giác như thế nào?

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Cần truy tố cả người đưa hối lộ!

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Cần truy tố cả người đưa hối lộ!

Tại sao số tiền thu trong tủ Trưởng đoàn thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc lại có sự chênh lệch?

Tại sao số tiền thu trong tủ Trưởng đoàn thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc lại có sự chênh lệch?

Công an Vĩnh phúc đề nghị khởi tố vụ án Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Nhận 249,5 triệu, áp hình phạt nào?

Thanh tra xây dựng vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Nhận 249,5 triệu, áp hình phạt nào?

Bà Kim Anh cùng thuộc cấp nhận hối lộ gần 250 triệu đồng tại Vĩnh Phúc

Bà Kim Anh cùng thuộc cấp nhận hối lộ gần 250 triệu đồng tại Vĩnh Phúc

Thu giữ hơn 300 triệu đồng trong tủ của Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng

Thu giữ hơn 300 triệu đồng trong tủ của Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng

Tiết lộ số tiền Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng thuộc cấp bị bắt quả tang khi nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Tiết lộ số tiền Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng cùng thuộc cấp bị bắt quả tang khi nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Hai cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ gần 250 triệu đồng

Hai cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ gần 250 triệu đồng

Thu giữ hơn 300 triệu đồng trong tủ của trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Thu giữ hơn 300 triệu đồng trong tủ của trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc

Hé lộ số tiền đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Hé lộ số tiền đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ 250 triệu

Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ 250 triệu

Hưng Yên: Lãnh đạo xã ở dinh thự, chính quyền thôn bị tố bán đất tràn lan

Hưng Yên: Lãnh đạo xã ở dinh thự, chính quyền thôn bị tố bán đất tràn lan

Ngỡ ngàng dinh thự nguy nga của Phó chủ tịch xã giữa làng quê nghèo

Ngỡ ngàng dinh thự nguy nga của Phó chủ tịch xã giữa làng quê nghèo

Đang 'đá nóng' xe máy, 2 nghi phạm bị dân quân vây bắt

Đang 'đá nóng' xe máy, 2 nghi phạm bị dân quân vây bắt

Ba dân quân dũng cảm bắt tên trộm nhiều tiền án

Ba dân quân dũng cảm bắt tên trộm nhiều tiền án

Hưng Hà – Thái Bình: Ai 'đứng sau' vụ di chuyển không phép di tích Đình, Chùa làng Ngùi?

Hưng Hà – Thái Bình: Ai 'đứng sau' vụ di chuyển không phép di tích Đình, Chùa làng Ngùi?

Vĩnh Phúc: Diện mạo nông thôn mới ở Tân Tiến khởi sắc

Vĩnh Phúc: Diện mạo nông thôn mới ở Tân Tiến khởi sắc

Cận Tết Kỷ Hợi, chủ vườn khóc ròng vì vườn quất bị phá hoại

Cận Tết Kỷ Hợi, chủ vườn khóc ròng vì vườn quất bị phá hoại

Hưng Yên: Điều tra kẻ gian phá hoại vườn quất cảnh của người dân

Hưng Yên: Điều tra kẻ gian phá hoại vườn quất cảnh của người dân

Hé lộ đối tượng phá hoại vườn quất cảnh của một gia đình ở Hưng Yên

Hé lộ đối tượng phá hoại vườn quất cảnh của một gia đình ở Hưng Yên

Hàng chục cây quất cảnh bị kẻ gian chặt phá

Hàng chục cây quất cảnh bị kẻ gian chặt phá

Vườn quất Tết của người dân bị phá: 'Dấu tay quen'

Vườn quất Tết của người dân bị phá: 'Dấu tay quen'

Hưng Yên: Vườn quất cảnh bán dịp Tết của người dân bị phá hoại

Hưng Yên: Vườn quất cảnh bán dịp Tết của người dân bị phá hoại

Một gia đình ở Hưng Yên bị kẻ xấu phá hoại hàng loạt cây quất cảnh

Một gia đình ở Hưng Yên bị kẻ xấu phá hoại hàng loạt cây quất cảnh

Người dân tố 'quan thôn' lạm quyền, vi phạm quản lý đất đai

Người dân tố 'quan thôn' lạm quyền, vi phạm quản lý đất đai

Chương Mỹ: Diễn tập chữa cháy rừng tại xã Tân Tiến

Chương Mỹ: Diễn tập chữa cháy rừng tại xã Tân Tiến

Bình Thuận bố trí các điểm sơ tán du khách khi có bão

Bình Thuận bố trí các điểm sơ tán du khách khi có bão

Ép thiếu nữ vào chòi 'yêu', dọa hiếp dâm tập thể

Ép thiếu nữ vào chòi 'yêu', dọa hiếp dâm tập thể

Trên đường đến trường, nữ hiệu phó trường tiểu học bị xe tải tông tử vong

Trên đường đến trường, nữ hiệu phó trường tiểu học bị xe tải tông tử vong

BĐBP Cà Mau khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách

BĐBP Cà Mau khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách