'Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS'

'Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS'

Bài 4: Gắn di sản với đời sống cộng đồng

Bài 4: Gắn di sản với đời sống cộng đồng

Chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Bài 3: Loay hoay bảo tồn di sản

Bài 3: Loay hoay bảo tồn di sản

Ủy ban Dân tộc điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp tình hình dịch Covid-19

Ủy ban Dân tộc điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp tình hình dịch Covid-19

Bài 2: Trăn trở trước nguy cơ mai một

Bài 2: Trăn trở trước nguy cơ mai một

Dịch bạch hầu ở Đắk Lắk vẫn chưa được kiểm soát

Đưa Luật Giao thông về buôn làng

Bình Thuận: Năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh vùng dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt

Bài 1: Bức tranh văn hóa đa sắc đã nhạt màu

Lâm Đồng: Đổi gạo lấy vũ khí

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc ở Cao Bằng

Nhà báo Khmer tâm huyết với nghề

Phát huy vai trò 'bà đỡ' của các chính sách

Đại dịch Covid-19: Ứng dụng CNTT và thanh toán điện tử đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng được trợ giúp

Cải cách hành chính không thể thiếu vai trò của cấp ủy, người đứng đầu

Đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội giúp giảm tác động của đại dịch COVID-19 đối với nhóm dễ bị tổn thương

Giảm nghèo ở Yên Bái từ câu chuyện nhỏ

Không thể du di với chất lượng cử tuyển

Khánh Hòa: Biểu dương 92 người có uy tín trong đồng bào DTTS

Đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội làm giảm tác động dịch Covid-19

Giảm số lượng, tăng định mức đầu tư

Biểu dương 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tiếp tục tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số

Nâng cao nhận thức và hành động chung tay phòng, chống mua bán người

Cần Thơ: Người Hoa đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Bước chuyển trong công tác giảm nghèo ở Bình Định

Bài 3: Huy động nguồn lực xã hội hiệu quả (tiếp theo và hết)

Lâm Đồng: Nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hiệu quả từ Đề án 371 ở Hải Hà

Phát triển vùng DTTS: Tìm lời giải cho những con số

Nâng mức hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro

Lạng Sơn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số

Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Hiệu quả lồng ghép nguồn lực từ các chương trình MTQG

Nâng chất phong trào thể dục - thể thao dân tộc

Trao hơn 250 suất quà tặng học sinh DTTS khó khăn

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Hiệu quả từ mô hình 'Gắn kết hộ' ở Binh đoàn 15

Tổng kết Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh tiểu học vùng DTTS

'Đây là thời điểm thuận lợi nhất để giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em'

Thêm 'cú hích' cho hộ nghèo phát triển

Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

Đóng góp vào dự thảo tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hộ nghèo biên giới được nhận bò giống

Những dấu ấn nổi bật của Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đắk Lắk: Công bố xã Ea Knuếc đạt chuẩn nông thôn mới

Cơ sở nền tảng để hoạch định chính sách dân tộc

Đổi mới tư duy, xây dựng, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị - xã hội cùng chung tay giảm nghèo bền vững

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II

Hợp tác VHTTDL Việt Nam – Thái Lan sẽ được đẩy mạnh sau dịch Covid-19

Không ngừng cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS

Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Giải 'bài toán' nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Tăng cường bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Người có uy tín với phong trào khuyến học

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hải Hà: Niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội

Nâng cao chất lượng dân số của các dân tộc thiểu số rất ít người

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết liệt trên trận tuyến phòng, chống tội phạm ma túy

Bảo tồn văn hóa vùng dân tộc thiểu số gắn với du lịch cộng đồng

Ban Dân tộc TP Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 498

Khi trợ giúp pháp lý đến với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

Làm rõ những bất cập trong đào tạo nghề, quản lý lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một lần xem chiếu bóng ở vùng cao

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chung tay xây dựng nông thôn mới ở Sóc Trăng

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS

Nguồn vốn ưu đãi giúp 2.000 hộ DTTS thoát nghèo

GIA LAI: ĐBQH BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DTTS

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt

HTX Nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao

Cần những giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề du canh, du cư

Mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt

Linh hoạt, chủ động để vượt qua thách thức

Cả nước có 83,3% người DTTS tham gia lực lượng lao động

Những 'mốc son' đáng nhớ

Tỷ lệ hộ dân tộc nghèo và cận nghèo vùng DTTS chiếm 35,5%

99,8% hộ dân tộc thiểu số đã có nhà ở

Hầu hết các xã vùng dân tộc thiểu số đã có trạm y tế

Hội nghị - Hội thảo

Số liệu thực trạng của 53 dân tộc thiểu số: Nền tảng hoạch định chính sách

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3,5 lần bình quân cả nước

Công bố kết quả điều tra thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ NGOK BAY

Dân hiểu luật, cuộc sống yên bình

Nghiệm thu thành công đề tài cấp Nhà nước: 'Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đến năm 2030'

Xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác xây dựng, thực thi pháp luật về dân tộc thiểu số, miền núi tại Tây Nguyên

Trong 5 năm, toàn tỉnh có 236 cặp tảo hôn, không có hôn nhân cận huyết thống

Hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn