Hậu Giang: Kê khống giấy thi, Trưởng phòng Giáo dục bị kỷ luật cảnh cáo

Hậu Giang: Kê khống giấy thi, Trưởng phòng Giáo dục bị kỷ luật cảnh cáo

Trong cương vị Trưởng Phòng GD-ĐT, bà Trần Thị Thùy Linh đã chỉ đạo thuộc cấp thỏa thuận với các cửa hàng...
Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành vì chi khống 58 triệu đồng

Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành vì chi khống 58 triệu đồng

Kỷ luật nữ Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì kê khống giấy thi

Kỷ luật nữ Trưởng phòng GD&ĐT huyện vì kê khống giấy thi

Kê khống giấy làm đề thi, Trưởng phòng giáo dục Hậu Giang bị kỷ luật

Kê khống giấy làm đề thi, Trưởng phòng giáo dục Hậu Giang bị kỷ luật

Kê khống giấy thi, Trưởng Phòng GDĐT bị kỷ luật

Kê khống giấy thi, Trưởng Phòng GDĐT bị kỷ luật

Một trưởng phòng GD&ĐT ở Hậu Giang bị kỷ luật vì chi khống... 58 triệu đồng

Một trưởng phòng GD&ĐT ở Hậu Giang bị kỷ luật vì chi khống... 58 triệu đồng