Ni sư bật khóc nói về việc 'bị đuổi khỏi chùa, tư lợi chục tỷ tiền công đức'

Ni sư bật khóc nói về việc 'bị đuổi khỏi chùa, tư lợi chục tỷ tiền công đức'

Bị tố cáo 'tuồn' cổ vật ra ngoài để bán; tư lợi hàng chục tỷ đồng tiền công đức để xây chùa mới…, ni sư...
Sau vụ tráo cổ vật tai tiếng, ni sư rời chùa trong nước mắt

Sau vụ tráo cổ vật tai tiếng, ni sư rời chùa trong nước mắt

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố thăm, tặng quà chức sắc, nhà tu hành là thân nhân liệt sĩ

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố thăm, tặng quà chức sắc, nhà tu hành là thân nhân liệt sĩ

Thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Mặt trận Hà Nội thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Mặt trận Hà Nội thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ

Ngôi chùa nghìn tuổi ở Bắc Ninh không có hòm công đức

Ngôi chùa nghìn tuổi ở Bắc Ninh không có hòm công đức

Khám phá ngôi chùa nghìn tuổi ở Bắc Ninh không có hòm công đức

Khám phá ngôi chùa nghìn tuổi ở Bắc Ninh không có hòm công đức

Trụ trì bị 'đuổi' khỏi chùa - Kỳ 2 : Ai chịu trách nhiệm với di tích quốc gia - chùa Linh Tiên?

Trụ trì bị 'đuổi' khỏi chùa - Kỳ 2 : Ai chịu trách nhiệm với di tích quốc gia - chùa Linh Tiên?

Trụ trì bị 'đuổi' khỏi chùa : Nỗi oan cần được hóa giải

Trụ trì bị 'đuổi' khỏi chùa : Nỗi oan cần được hóa giải

Hoài Đức (Hà Nội): Di tích quốc gia bị xâm phạm, trụ trì mất quyền cư trú hợp pháp

Hoài Đức (Hà Nội): Di tích quốc gia bị xâm phạm, trụ trì mất quyền cư trú hợp pháp

Thăm chốn kỳ duyên Thiên Tâm tự

Thăm chốn kỳ duyên Thiên Tâm tự