Ngôi chùa nghìn tuổi không có hòm công đức, cấm đặt tiền lễ ở Bắc Ninh

Ngôi chùa nghìn tuổi không có hòm công đức, cấm đặt tiền lễ ở Bắc Ninh

Bí ẩn ngôi chùa không có hòm công đức và nhục thân Thiền sư 300 năm không phân hủy

Bí ẩn ngôi chùa không có hòm công đức và nhục thân Thiền sư 300 năm không phân hủy

Bí ẩn ngôi chùa không có hòm công đức và nhục thân Thiền sư 300 năm không phân hủy ở Bắc Ninh

Bí ẩn ngôi chùa không có hòm công đức và nhục thân Thiền sư 300 năm không phân hủy ở Bắc Ninh

Điều đáng quý ở chùa Tiêu!

Điều đáng quý ở chùa Tiêu!

Những ngôi chùa cổ ngàn tuổi hút khách thập phương thời @

Những ngôi chùa cổ ngàn tuổi hút khách thập phương thời @

Văn hóa lễ hội và sự biến tướng

Văn hóa lễ hội và sự biến tướng

Bí ẩn chưa lời giải sau những pho tượng nhục thân của Việt Nam

Bí ẩn chưa lời giải sau những pho tượng nhục thân của Việt Nam

Mộng tình trên sông Tiêu Tương

Mộng tình trên sông Tiêu Tương

Bắc Ninh công bố quyết định thị xã Từ Sơn là đô thị loại III

Bắc Ninh công bố quyết định thị xã Từ Sơn là đô thị loại III

Bắc Ninh công bố quyết định thị xã Từ Sơn là đô thị loại III

Bắc Ninh công bố quyết định thị xã Từ Sơn là đô thị loại III

Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Giới thiệu kiến trúc đình, chùa Việt Nam

Giới thiệu kiến trúc đình, chùa Việt Nam

Ông sư chùa Tiêu và chuyện lạ về 'tượng xác' 300 năm không phân hủy ở Bắc Ninh

Ông sư chùa Tiêu và chuyện lạ về 'tượng xác' 300 năm không phân hủy ở Bắc Ninh

Ngôi chùa trên đỉnh non Tiêu

Ngôi chùa trên đỉnh non Tiêu

Vi vu ở đâu trong dịp 20/10?

Vi vu ở đâu trong dịp 20/10?

Bắc Ninh đề nghị được công nhận thêm nhiều bảo vật Quốc gia

Bắc Ninh đề nghị được công nhận thêm nhiều bảo vật Quốc gia

Bắc Ninh: Đề nghị công nhận 03 bảo vật Quốc gia

Bắc Ninh: Đề nghị công nhận 03 bảo vật Quốc gia

Hòm công đức – 'làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền'

Hòm công đức – 'làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền'

Khích lệ tinh thần học tập văn hóa truyền thống

Khích lệ tinh thần học tập văn hóa truyền thống

Khu di tích chùa Tiêu Sơn và những điều còn bí ẩn

Khu di tích chùa Tiêu Sơn và những điều còn bí ẩn

Kỳ lạ ngôi chùa không có hòm công đức

Kỳ lạ ngôi chùa không có hòm công đức

Ngôi chùa với nhiều bí ẩn 'độc nhất vô nhị': Tiêu Sơn cổ tự

Ngôi chùa với nhiều bí ẩn 'độc nhất vô nhị': Tiêu Sơn cổ tự

Chuyện chưa từng biết về ngôi chùa 'ba không' đất Kinh Bắc

Chuyện chưa từng biết về ngôi chùa 'ba không' đất Kinh Bắc

Tiết lộ lý do ngôi chùa ở Bắc Ninh không đặt hòm công đức

Tiết lộ lý do ngôi chùa ở Bắc Ninh không đặt hòm công đức

Ngôi chùa không có hòm công đức ở Bắc Ninh

Ngôi chùa không có hòm công đức ở Bắc Ninh

Tiết lộ bất ngờ về ngôi chùa không có hòm công đức ở Bắc Ninh

Tiết lộ bất ngờ về ngôi chùa không có hòm công đức ở Bắc Ninh