Tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cần thiết phải kết hợp hai chiều giữa kinh tế xã hội và quốc phòng

Cần thiết phải kết hợp hai chiều giữa kinh tế xã hội và quốc phòng

Thống nhất cao với nội dung Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Thống nhất cao với nội dung Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

Giải pháp cho đồng bào Khmer ở ĐBSCL thoát nghèo bền vững

Giải pháp cho đồng bào Khmer ở ĐBSCL thoát nghèo bền vững

Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc 'nhập vào - tách ra' của bộ máy hành chính

Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc 'nhập vào - tách ra' của bộ máy hành chính

Thảo luận hai dự án Luật

Thảo luận hai dự án Luật

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)