Khi chính quy Công an xã, những cán bộ Công an xã hiện nay làm việc gì?

Khi chính quy Công an xã, những cán bộ Công an xã hiện nay làm việc gì?

Đại biểu Quốc hội băn khoăn số lượng cấp tướng trong ngành Công an

Đại biểu Quốc hội băn khoăn số lượng cấp tướng trong ngành Công an

Công đoàn sẽ phải đổi mới toàn diện

Công đoàn sẽ phải đổi mới toàn diện

Tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cần thiết phải kết hợp hai chiều giữa kinh tế xã hội và quốc phòng

Cần thiết phải kết hợp hai chiều giữa kinh tế xã hội và quốc phòng

Thống nhất cao với nội dung Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Thống nhất cao với nội dung Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm rõ vấn đề kết hợp quốc phòng với kinh tế

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)