TP Thủ Đức: Quy hoạch được phê duyệt trước đó vẫn có giá trị pháp lý

TP Thủ Đức: Quy hoạch được phê duyệt trước đó vẫn có giá trị pháp lý

Sáng 22/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về TP Thủ Đức. Theo đó, trong...
Chuyển đổi, không thu phí các loại giấy tờ đối với các phường, quận sáp nhập

Chuyển đổi, không thu phí các loại giấy tờ đối với các phường, quận sáp nhập

Cán bộ, người dân trăn trở gì khi thành phố Thủ Đức được thành lập?

Cán bộ, người dân trăn trở gì khi thành phố Thủ Đức được thành lập?

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Phương án sắp xếp phường ở TP.HCM

Phương án sắp xếp phường ở TP.HCM

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

ĐBQH nêu vấn đề chứng chỉ viên chức đối với Bộ trưởng Nội vụ

ĐBQH nêu vấn đề chứng chỉ viên chức đối với Bộ trưởng Nội vụ

Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn!

Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn!

Đề nghị giãn tiến độ, thời gian thực hiện giảm số lượng cấp phó khi thực hiện sáp nhập

Đề nghị giãn tiến độ, thời gian thực hiện giảm số lượng cấp phó khi thực hiện sáp nhập

Thận trọng với mục tiêu tăng trưởng cao những năm tới

Thận trọng với mục tiêu tăng trưởng cao những năm tới

SAU SÁP NHẬP LÀ CHỐNG DỊCH

SAU SÁP NHẬP LÀ CHỐNG DỊCH

Lễ công bố đơn vị hành chính phường Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ

Lễ công bố đơn vị hành chính phường Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Các phường mới tạo thuận lợi nhất cho người dân trong giao dịch hành chính

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Các phường mới tạo thuận lợi nhất cho người dân trong giao dịch hành chính

FORCUS: KHÔNG ĐỂ XÁO TRỘN SÁP NHẬP XÃ VÀ HUYỆN

FORCUS: KHÔNG ĐỂ XÁO TRỘN SÁP NHẬP XÃ VÀ HUYỆN

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Cả nước giảm 560 xã và 6 huyện

Sắp xếp các đơn vị hành chính: Cả nước giảm 560 xã và 6 huyện

Thanh Hóa phải sắp xếp lại gần 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Thanh Hóa phải sắp xếp lại gần 700 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Đã giảm được hơn 400.000 công chức, viên chức, người lao động hợp đồng, không chuyên ở các cấp

Đã giảm được hơn 400.000 công chức, viên chức, người lao động hợp đồng, không chuyên ở các cấp

Bộ Nội Vụ: Còn 14 tỉnh chưa có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Bộ Nội Vụ: Còn 14 tỉnh chưa có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ

Khắc phục tình trạng cào bằng trong bố trí cán bộ

Sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm kịp tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, huyện

Sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm kịp tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, huyện

TP HCM sáp nhập 15 phường không đạt chuẩn

TP HCM sáp nhập 15 phường không đạt chuẩn