Thành lập thị xã Sa Pa (Lào Cai) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương)

Thành lập thị xã Sa Pa (Lào Cai) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương)

Thành lập thị xã Sa Pa, thị xã Kinh Môn và 4 phường thuộc thị xã Đông Triều

Thành lập thị xã Sa Pa, thị xã Kinh Môn và 4 phường thuộc thị xã Đông Triều

Công bố 8 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 8 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thành lập một số đơn vị hành chính 3 tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Ninh

Thành lập một số đơn vị hành chính 3 tỉnh: Lào Cai, Hải Dương, Quảng Ninh

Nghị quyết về việc thành lập thị xã, các phường, xã thuộc một số tỉnh

Nghị quyết về việc thành lập thị xã, các phường, xã thuộc một số tỉnh

Công bố tám Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố tám Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quyết định thành lập 2 thị xã mới tại tỉnh Lào Cai và Hải Dương

Quyết định thành lập 2 thị xã mới tại tỉnh Lào Cai và Hải Dương

Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Quyền của người dân bị ảnh hưởng vì… luật, pháp lệnh 'treo'

Quyền của người dân bị ảnh hưởng vì… luật, pháp lệnh 'treo'

Nêu cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Sa Pa được nâng lên thành thị xã theo 'trường hợp đặc biệt'

Sa Pa được nâng lên thành thị xã theo 'trường hợp đặc biệt'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập một số đơn vị hành chính mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập một số đơn vị hành chính mới

Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hải Dương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hải Dương

TINH GỌN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN

TINH GỌN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo 5 năm triển khai Hiến pháp mới

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo 5 năm triển khai Hiến pháp mới

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

Thông cáo báo chí về dự kiến chương chương trình Phiên họp thứ 37 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo về phòng, chống tội phạm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo về phòng, chống tội phạm

Dự kiến chương trình phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần làm rõ những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần làm rõ những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới

Xem xét thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Xem xét thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Kinh Môn - Hải Dương: Doanh nghiệp quen mặt 'thâu tóm' hàng loạt công trình tiền tỉ

Kinh Môn - Hải Dương: Doanh nghiệp quen mặt 'thâu tóm' hàng loạt công trình tiền tỉ