Ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý Taxi G7

Ra mắt Công đoàn Công ty cổ phần Quản lý Taxi G7

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, văn hóa công sở cho người lao động

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, văn hóa công sở cho người lao động

Góp phần xây dựng văn hóa giao thông

Góp phần xây dựng văn hóa giao thông

Cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua và công tác tuyên truyền giáo dục

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua và công tác tuyên truyền giáo dục

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Bế mạc Giải bóng đá mini trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2018

Bế mạc Giải bóng đá mini trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2018

Khai mạc Giải bóng đá Mini trong CNVCLĐ năm 2018

Khai mạc Giải bóng đá Mini trong CNVCLĐ năm 2018