Nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động

Nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các cấp Công đoàn Thủ đô đang phối hợp với các cơ quan liên quan nỗ lực...
Thi đua yêu nước gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Thi đua yêu nước gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Dành 5.500 suất quà Tết tặng người lao động Thủ đô

Dành 5.500 suất quà Tết tặng người lao động Thủ đô

Thực hiện quyền khởi kiện, Công đoàn thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng

Thực hiện quyền khởi kiện, Công đoàn thu nợ đọng bảo hiểm xã hội trên 108 tỷ đồng

Các cấp Công đoàn Thủ đô: thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở

Các cấp Công đoàn Thủ đô: thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở

Ông Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Phi Thường làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường nhận Quyết định là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Công tác dân số tại Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Công tác dân số tại Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Nâng cao vai trò, vị thế của nữ công nhân viên chức lao động

Nâng cao vai trò, vị thế của nữ công nhân viên chức lao động

Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt

Người lao động Thủ đô ưu tiên dùng hàng Việt

Hà Nội sẽ đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết

Hà Nội sẽ đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết

Để tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động đều có Tết

Để tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động đều có Tết

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đưa dịch vụ pháp lý đến với người lao động

Đưa dịch vụ pháp lý đến với người lao động

Bài cuối: Từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật

Bài cuối: Từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố

An toàn vệ sinh lao động là trên hết

An toàn vệ sinh lao động là trên hết

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Hữu Hòa

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên công đoàn Trường Trung học cơ sở Hữu Hòa

Lấy an toàn lao động là trên hết

Lấy an toàn lao động là trên hết

Lấy chăm lo, bảo vệ đoàn viên làm thước đo hoạt động

Lấy chăm lo, bảo vệ đoàn viên làm thước đo hoạt động

Tiếp tục tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới

Tiếp tục tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới

Hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động miền Trung

Hỗ trợ 500 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động miền Trung

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất

Công đoàn ngành Xây dựng: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Công đoàn ngành Xây dựng: Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn

Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động

Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động

Chăm lo tốt hơn cho con em công nhân ở các khu công nghiệp

Chăm lo tốt hơn cho con em công nhân ở các khu công nghiệp

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì

Trao 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì

Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội

Nhiều việc làm thiết thực hướng về Đại hội

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động

Vượt khó khẳng định vai trò

Vượt khó khẳng định vai trò

Tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid- 19

Tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh Covid- 19

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

Giao ban công tác công đoàn Thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Trang bị nghiệp vụ công tác cho cán bộ nữ công Công đoàn Thủ đô

Trang bị nghiệp vụ công tác cho cán bộ nữ công Công đoàn Thủ đô

Không lơ là, chủ quan trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Không lơ là, chủ quan trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Củng cố nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Củng cố nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ Công đoàn Thủ đô

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Nâng cao nhận thức của đoàn viên về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Nâng cao nhận thức của đoàn viên về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Công đoàn Thủ đô cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động bền vững

Công đoàn Thủ đô cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động bền vững