Chuyển đổi số thân thiện, lấy con người làm trung tâm

Chuyển đổi số thân thiện, lấy con người làm trung tâm

'Chuyển đổi số thân thiện với con người', lấy con người làm trung tâm, đây là mục tiêu của Nhật Bản cũng...
Minh bạch, công khai, không chờ doanh nghiệp gọi đến kiến nghị

Minh bạch, công khai, không chờ doanh nghiệp gọi đến kiến nghị

Bài 2: Phục vụ nhân dân hiệu quả là mục tiêu cải cách

Bài 2: Phục vụ nhân dân hiệu quả là mục tiêu cải cách

Thái Nguyên: Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Thái Nguyên: Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Cải cách hành chính: Chuyển từ 'xây dựng thể chế sang 'hoàn thiện thể chế'

Cải cách hành chính: Chuyển từ 'xây dựng thể chế sang 'hoàn thiện thể chế'

Gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử

Gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử

Tách quản lý nhà nước khỏi việc cung cấp dịch vụ công

Tách quản lý nhà nước khỏi việc cung cấp dịch vụ công

Cải cách hành chính: Tự thân đội ngũ phải tự cải cách

Cải cách hành chính: Tự thân đội ngũ phải tự cải cách

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử

Tổ công tác làm việc với 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên về triển khai Chính phủ điện tử

Tổ công tác làm việc với 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên về triển khai Chính phủ điện tử

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Số hóa là động lực tăng trưởng kinh tế sau COVID-19

Số hóa là động lực tăng trưởng kinh tế sau COVID-19

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Sử dụng công cụ số để xây dựng quy định phù hợp với thực tiễn

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm công tác cải cách hành chính

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm công tác cải cách hành chính

Năm thứ 3 liên tiếp Bộ Tư pháp thăng hạng trong đánh giá Chỉ số CCHC

Năm thứ 3 liên tiếp Bộ Tư pháp thăng hạng trong đánh giá Chỉ số CCHC

Tiến độ khả quan về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

Tiến độ khả quan về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp

Bộ Tư pháp đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số CCHC và hài lòng của người dân

Bộ Tư pháp đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số CCHC và hài lòng của người dân

Những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết 68 của Chính phủ

Những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết 68 của Chính phủ

Lấy ý kiến thí điểm đổi mới cơ chế 'một cửa', 'một cửa liên thông'

Lấy ý kiến thí điểm đổi mới cơ chế 'một cửa', 'một cửa liên thông'

Quy định các cơ quan chuyên môn cử CBCC đến làm việc tại Bộ phận Một cửa là chưa phù hợp

Quy định các cơ quan chuyên môn cử CBCC đến làm việc tại Bộ phận Một cửa là chưa phù hợp

Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng công nghệ

Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công trên nền tảng ứng dụng công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án xã hội hóa dịch vụ công

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phương án xã hội hóa dịch vụ công

Chính phủ điện tử: Giải quyết 3 vấn đề trụ cột

Chính phủ điện tử: Giải quyết 3 vấn đề trụ cột

Chính phủ điện tử: Người dân là trung tâm

Chính phủ điện tử: Người dân là trung tâm

Sắp 'xóa mù' thông tin khi giao dịch đất đai, nhà ở

Sắp 'xóa mù' thông tin khi giao dịch đất đai, nhà ở

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ

Thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tích hợp thêm các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11

Tích hợp thêm các dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11

Sẽ cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên Cổng DVCQG

Sẽ cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên Cổng DVCQG

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Hơn 11.000 giao dịch thanh toán online trong 6 tháng

Cổng Dịch vụ công quốc gia: Hơn 11.000 giao dịch thanh toán online trong 6 tháng

Hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào ngày 15-9

Hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào ngày 15-9

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hoàn thành kết nối các ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/9

Hoàn thành kết nối các ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/9

BHXH Việt Nam: Mở rộng cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

BHXH Việt Nam: Mở rộng cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

Linh hoạt các chính sách, quy định để ứng phó với COVID-19

Linh hoạt các chính sách, quy định để ứng phó với COVID-19

Việc triển khai Chính phủ điện tử góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực

Việc triển khai Chính phủ điện tử góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực

Tổ công tác của Thủ tướng: Làm trước những việc người dân cần nhất

Tổ công tác của Thủ tướng: Làm trước những việc người dân cần nhất

Công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 18/8

Công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 18/8

Hà Nội, TP.HCM sẽ đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến

Hà Nội, TP.HCM sẽ đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến

Tù 15-8, đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến ở Hà Nội, TP.HCM

Tù 15-8, đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến ở Hà Nội, TP.HCM

Hà Nội, TP.HCM thí điểm đăng ký xe, nộp thuế trước bạ qua mạng từ ngày 15/8

Hà Nội, TP.HCM thí điểm đăng ký xe, nộp thuế trước bạ qua mạng từ ngày 15/8

Từ 15/8, ngồi nhà đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến: Bấm số tự động như thế nào?

Từ 15/8, ngồi nhà đăng ký ô tô, xe máy trực tuyến: Bấm số tự động như thế nào?