Những dòng sông khát…

Những dòng sông khát…

Khoảng 3,5 đến 4,4 tỉ người trên thế giới thiếu nước sạch vào năm 2050

Khoảng 3,5 đến 4,4 tỉ người trên thế giới thiếu nước sạch vào năm 2050

Khoảng 4,4 tỷ người thiếu nước sạch vào năm 2050

Liên hợp quốc cảnh báo 4,4 tỷ người thiếu nước sạch vào năm 2050

Liên hợp quốc cảnh báo 4,4 tỷ người thiếu nước sạch vào năm 2050

Thông điệp của Bộ TN&MT về Ngày Nước và Ngày Khí tượng thế giới

Thông điệp của Bộ TN&MT về Ngày Nước và Ngày Khí tượng thế giới

Thế giới có hơn 2 tỷ người đang khát

Thế giới có hơn 2 tỷ người đang khát

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2020: Truyền thông điệp ý nghĩa

Ngày Nước Thế giới và hạn mặn lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long

Sử dụng tiết kiệm nước góp phần làm giảm tác động của biến đổi khí hậu

Bảo vệ nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu

Tác động của biến đổi khí hậu đặt ra thách thức lớn cho công tác dự báo

Ngày Nước và Khí tượng thế giới 2020: 'Đo đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước'

An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu - Bài cuối: Thúc đẩy các giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước bền vững

Quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước