Sơn La hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019

Sơn La hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019

Triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Năng lượng tái tạo hướng đi của tương lai

Năng lượng tái tạo hướng đi của tương lai

Việt Nam – Cuba: Hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường

Việt Nam – Cuba: Hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường

Rác - tài nguyên tái chế

Rác - tài nguyên tái chế

AFGC chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu

AFGC chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu

Hệ thống dự báo sớm sốt xuất huyết sẽ có mặt tại Việt Nam

Hệ thống dự báo sớm sốt xuất huyết sẽ có mặt tại Việt Nam

Báo động: ĐBSCL đang sụt lún nghiêm trọng và nước biển dâng cao

Báo động: ĐBSCL đang sụt lún nghiêm trọng và nước biển dâng cao

Việt Nam mong muốn các DN Hoa Kỳ hỗ trợ trong kiểm soát môi trường ứng phó với BĐKH

Việt Nam mong muốn các DN Hoa Kỳ hỗ trợ trong kiểm soát môi trường ứng phó với BĐKH

Nâng cao hiệu quả các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Nâng cao hiệu quả các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ TN&MT tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ TN&MT tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổ chức hội nghị Phổ biến các kiến thức về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổ chức hội nghị Phổ biến các kiến thức về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu