Đại học lo bị bỏ rơi khi tự chủ

Đại học lo bị bỏ rơi khi tự chủ

Không phân biệt văn bằng: Làm sao để chất lượng không còn vênh nhau?

Không phân biệt văn bằng: Làm sao để chất lượng không còn vênh nhau?

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tự chủ đại học

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tự chủ đại học

Đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục tăng mạnh về số lượng, chất lượng

Đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục tăng mạnh về số lượng, chất lượng

Giữ chân giảng viên không chỉ là đãi ngộ

Giữ chân giảng viên không chỉ là đãi ngộ

Nghiên cứu khoa học trong nhà trường: Gỡ khó cách nào?

Nghiên cứu khoa học trong nhà trường: Gỡ khó cách nào?

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật về giáo dục, ĐH Việt Nam lọt top 500 tốt nhất toàn cầu

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật về giáo dục, ĐH Việt Nam lọt top 500 tốt nhất toàn cầu

Chỉ rõ chủ sở hữu của từng loại hình trường khi sửa Luật Giáo dục ĐH

Chỉ rõ chủ sở hữu của từng loại hình trường khi sửa Luật Giáo dục ĐH

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019: Giảm áp lực, đảm bảo chất lượng

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019: Giảm áp lực, đảm bảo chất lượng

Cần lộ trình cho tự chủ đại học

Cần lộ trình cho tự chủ đại học

Đề xuất đẩy mạnh tự chủ không có Bộ chủ quản cho 3 trường đại học

Đề xuất đẩy mạnh tự chủ không có Bộ chủ quản cho 3 trường đại học

Lấy lại chỉ số 'niềm tin' thế nào?

Lấy lại chỉ số 'niềm tin' thế nào?

Tự chủ ĐH, phải chờ thông qua luật Giáo dục sửa đổi