Giữ chân giảng viên không chỉ là đãi ngộ

Giữ chân giảng viên không chỉ là đãi ngộ

Nghiên cứu khoa học trong nhà trường: Gỡ khó cách nào?

Nghiên cứu khoa học trong nhà trường: Gỡ khó cách nào?

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật về giáo dục, ĐH Việt Nam lọt top 500 tốt nhất toàn cầu

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo luật về giáo dục, ĐH Việt Nam lọt top 500 tốt nhất toàn cầu

Tin tức giáo dục 24h: Danh tính hai nam sinh trong vụ quay lén nữ sinh tắm

Tin tức giáo dục 24h: Danh tính hai nam sinh trong vụ quay lén nữ sinh tắm

Chỉ rõ chủ sở hữu của từng loại hình trường khi sửa Luật Giáo dục ĐH

Chỉ rõ chủ sở hữu của từng loại hình trường khi sửa Luật Giáo dục ĐH

Bộ Y tế nêu bất cập trong đào tạo nhân lực ngành Y, Bộ Giáo dục đào tạo phản hồi như thế nào?

Bộ Y tế nêu bất cập trong đào tạo nhân lực ngành Y, Bộ Giáo dục đào tạo phản hồi như thế nào?

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019: Giảm áp lực, đảm bảo chất lượng

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019: Giảm áp lực, đảm bảo chất lượng

Bộ Y tế nêu bất cập trong đào tạo nhân lực ngành Y, Bộ Giáo dục Đào tạo phản hồi

Bộ Y tế nêu bất cập trong đào tạo nhân lực ngành Y, Bộ Giáo dục Đào tạo phản hồi

Cần lộ trình cho tự chủ đại học

Cần lộ trình cho tự chủ đại học

Bác sĩ chuyên khoa: Cần được qui định rõ trong Luật Giáo dục đại học

Bác sĩ chuyên khoa: Cần được qui định rõ trong Luật Giáo dục đại học

Phải học 9 năm mới được làm bác sĩ

Phải học 9 năm mới được làm bác sĩ

Đề xuất đẩy mạnh tự chủ không có Bộ chủ quản cho 3 trường đại học

Đề xuất đẩy mạnh tự chủ không có Bộ chủ quản cho 3 trường đại học

Lấy lại chỉ số 'niềm tin' thế nào?

Lấy lại chỉ số 'niềm tin' thế nào?

Tự chủ ĐH, phải chờ thông qua luật Giáo dục sửa đổi

2 trường lọt top thế giới sau 5 năm đổi mới giáo dục, tự chủ ĐH

2 trường lọt top thế giới sau 5 năm đổi mới giáo dục, tự chủ ĐH