Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Cả nước có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng

Cả nước có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học còn nhiều bất cập

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học còn nhiều bất cập

Thanh tra 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Thanh tra 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Kiểm định các chương trình đào tạo đại học

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm: 6 năm vẫn chờ bản kế hoạch chi tiết

Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm: 6 năm vẫn chờ bản kế hoạch chi tiết

Những con số nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam

Những con số nổi bật của giáo dục đại học Việt Nam

Đào tạo gắn với trải nghiệm thực tiễn

ĐH Tôn Đức Thắng: Công bố 1.407 công trình/năm trên các tạp chí danh mục ISI

ĐH Tôn Đức Thắng: Công bố 1.407 công trình/năm trên các tạp chí danh mục ISI

Chỉ trong vòng 1 năm, Đại học Tôn Đức Thắng công bố 1.407 bài báo quốc tế ISI

Chỉ trong vòng 1 năm, Đại học Tôn Đức Thắng công bố 1.407 bài báo quốc tế ISI

Trường ĐH Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế

Trường ĐH Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế

3 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Đà Nẵng đạt chuẩn AUN-QA

3 chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Đà Nẵng đạt chuẩn AUN-QA