Ươm mầm thành công mới

Ươm mầm thành công mới

Khắp nơi lo Tết cho công nhân

Khắp nơi lo Tết cho công nhân

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phát động thi đua năm 2020

Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, phát động thi đua năm 2020

Chuyển giao- tiếp nhận 6 CĐCS Chi cục Thuế huyện về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố

Chuyển giao- tiếp nhận 6 CĐCS Chi cục Thuế huyện về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố

Tổng kết hoạt động năm 2019

Tổng kết hoạt động năm 2019

Đảm bảo an ninh trật tự nhờ tổ tự quản

Đảm bảo an ninh trật tự nhờ tổ tự quản

Hiệu quả từ mô hình 'Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân'

Biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, cán bộ nữ công xuất sắc

Biểu dương 116 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Hơn 100 diễn viên tham gia Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ năm 2019

Thiết thực các hoạt động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động