An vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

An vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

Quảng Ninh : Chùa Hộ Quốc an vị long cốt, cất nóc Tam bảo

Quảng Ninh : Chùa Hộ Quốc an vị long cốt, cất nóc Tam bảo

Chùa Hộ Quốc an vị long cốt, cất nóc Tam bảo

Chùa Hộ Quốc an vị long cốt, cất nóc Tam bảo

Hải Dương : 35 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn 2020

Hải Dương : 35 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn 2020

Khánh thành chánh điện chùa Hồng Phúc

Khánh thành chánh điện chùa Hồng Phúc

Học viện PGVN tại Hà Nội trao văn bằng và khai giảng

Học viện PGVN tại Hà Nội trao văn bằng và khai giảng

Hải Phòng : Hội thảo 'Phật giáo thời nhà Mạc'

Hải Phòng : Hội thảo 'Phật giáo thời nhà Mạc'

Hải Phòng : Chùa Vàng Thiên Trúc bằng đồng, nặng 100 tấn

Hải Phòng : Chùa Vàng Thiên Trúc bằng đồng, nặng 100 tấn

BTS Phật giáo TP.Hải Phòng tổ chức hiến máu cứu người

BTS Phật giáo TP.Hải Phòng tổ chức hiến máu cứu người

Hải Phòng : Trường hạ tổ đình Thắng Phúc tạ pháp An cư

Hải Phòng : Trường hạ tổ đình Thắng Phúc tạ pháp An cư

134 Tăng Ni trường hạ Phổ Chiếu hoàn mãn khóa An cư

134 Tăng Ni trường hạ Phổ Chiếu hoàn mãn khóa An cư

Trường hạ tổ đình Dư Hàng tạ pháp An cư

Trường hạ tổ đình Dư Hàng tạ pháp An cư

Hải Phòng : Lễ an vị long cốt, cất nóc tổ đường chùa Linh Sơn

Hải Phòng : Lễ an vị long cốt, cất nóc tổ đường chùa Linh Sơn

Hải Phòng : Hội thảo về đóng góp của Phật giáo trong chiến tranh

Hải Phòng : Hội thảo về đóng góp của Phật giáo trong chiến tranh

Hải Phòng : Lễ khai pháp tại trường hạ Phổ Chiếu

Hải Phòng : Lễ khai pháp tại trường hạ Phổ Chiếu

Hải Phòng : Trường hạ tổ đình Thắng Phúc tác pháp an cư

Hải Phòng : Trường hạ tổ đình Thắng Phúc tác pháp an cư

Hà Nội : Phụng tống kim quan NT.Thích Đàm Nhâm trà-tỳ

Hà Nội : Phụng tống kim quan NT.Thích Đàm Nhâm trà-tỳ

39 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Phật giáo Hải Phòng

39 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Phật giáo Hải Phòng

Hải Phòng : Trà-tỳ kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã

Hải Phòng : Trà-tỳ kim quan Ni trưởng Thích Đàm Nhã

Thái Bình : Lễ nhập kim quan NT.Thích Đàm Lưu

Thái Bình : Lễ nhập kim quan NT.Thích Đàm Lưu

Phật giáo cả nước làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng

Phật giáo cả nước làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng