Tiền Giang: Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho về tội tham ô tài sản

Tiền Giang: Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho về tội tham ô tài sản

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho và thuộc cấp vì tham ô 1,5 tỷ đồng

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho và thuộc cấp vì tham ô 1,5 tỷ đồng

Giám đốc và 5 nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tham ô tài sản

Giám đốc và 5 nhân viên Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tham ô tài sản

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Cùng bộ sậu tham ô 1,5 tỉ, giám đốc cảng vụ bị khởi tố

Cùng bộ sậu tham ô 1,5 tỉ, giám đốc cảng vụ bị khởi tố

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho cùng 5 thuộc cấp chiếm đoạt 1,5 tỷ

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho cùng 5 thuộc cấp chiếm đoạt 1,5 tỷ