Chân dung Phó chủ tịch TP.HCM vừa được giao ghế nóng

Chân dung Phó chủ tịch TP.HCM vừa được giao ghế nóng

Trao quyết định chuyển ngành cho Phó giám đốc Công an TP HCM

Trao quyết định chuyển ngành cho Phó giám đốc Công an TP HCM

TP HCM: Phân chia lại lĩnh vực phụ trách của thường trực UBND

TP HCM: Phân chia lại lĩnh vực phụ trách của thường trực UBND

Phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

UBND TP Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ cho hai tân Phó Chủ tịch

UBND TP Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ cho hai tân Phó Chủ tịch

TP.HCM chính thức phân công lĩnh vực phụ trách cho 2 tân Phó chủ tịch

TP.HCM chính thức phân công lĩnh vực phụ trách cho 2 tân Phó chủ tịch

TP.HCM phân công lại lĩnh vực của các phó chủ tịch

Hai tân phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao các vấn đề nóng

Hai tân phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao các vấn đề nóng

TP.HCM phân công Phó chủ tịch nào phụ trách lĩnh vực giao thông?

TP.HCM phân công Phó chủ tịch nào phụ trách lĩnh vực giao thông?

Bộ Công an bổ nhiệm, điều động nhân sự mới

Bộ Công an bổ nhiệm, điều động nhân sự mới

Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thị

Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thị

Lãnh đạo UBND TP.HCM được phân công nhiệm vụ thế nào?

Lãnh đạo UBND TP.HCM được phân công nhiệm vụ thế nào?

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ở TP.HCM

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ở TP.HCM

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP HCM

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP HCM

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo TPHCM

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo TPHCM

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự công an TPHCM

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự công an TPHCM

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TP. HCM trao quyết định cho 2 tân Phó Chủ tịch

TP. HCM trao quyết định cho 2 tân Phó Chủ tịch

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ ở TP.HCM

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ ở TP.HCM

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Trao quyết định phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Trao quyết định phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Trao quyết định phê chuẩn hai Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Trao quyết định phê chuẩn hai Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Trao quyết định phê chuẩn hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP HCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP HCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn bầu hai Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn bầu hai Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

TP.HCM trao quyết định phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP

TP.HCM trao quyết định phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực Ủy ban'

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Thường vụ Thành ủy luôn sát cánh cùng Thường trực Ủy ban'

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Hai phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công lĩnh vực phụ trách vào tuần sau

Hai phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công lĩnh vực phụ trách vào tuần sau

TP.HCM và TP. Lào Cai có tân Phó Chủ tịch

TP.HCM và TP. Lào Cai có tân Phó Chủ tịch

Phải định rõ thời gian hoàn thành các dự án

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch ở TP.HCM

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch ở TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 3 Phó Chủ tịch tại TP HCM và Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 3 Phó Chủ tịch tại TP HCM và Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lào Cai

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

TP Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch thành phố

TP Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch thành phố

Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III

Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III

Chân dung hai tân Phó Chủ tịch TP.HCM

Chân dung hai tân Phó Chủ tịch TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh bầu bổ sung nhân sự UBND thành phố

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

2 tân Phó Chủ tịch TP.HCM sẽ phụ trách về nội chính, tài chính

2 tân Phó Chủ tịch TP.HCM sẽ phụ trách về nội chính, tài chính

Tân PCT TP.HCM Võ Văn Hoan: Phát triển để phục vụ nhân dân

Tân PCT TP.HCM Võ Văn Hoan: Phát triển để phục vụ nhân dân

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND Thành phố

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND Thành phố

TP.HCM có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Đồng chí Ngô Minh Châu và đồng chí Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Chính quyền phục vụ những gì người dân cần'

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Chính quyền phục vụ những gì người dân cần'

Tp.HCM có hai tân Phó chủ tịch UBND

Tp.HCM có hai tân Phó chủ tịch UBND

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

Đến tháng 6, TP.HCM sẽ có thêm Phó Chủ tịch UBND và HĐND

Đến tháng 6, TP.HCM sẽ có thêm Phó Chủ tịch UBND và HĐND

Chân dung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa nhậm chức

Chân dung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa nhậm chức

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TPHCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND mới

TPHCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND mới

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

TPHCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch

TPHCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch

Trong tháng 6 sẽ bầu thêm phó chủ tịch UBND và HĐND TP còn khuyết

Trong tháng 6 sẽ bầu thêm phó chủ tịch UBND và HĐND TP còn khuyết

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

UBND TP Hồ Chí Minh thêm 2 Phó Chủ tịch mới

UBND TP Hồ Chí Minh thêm 2 Phó Chủ tịch mới

TP.HCM có hai phó chủ tịch mới

TP.HCM có hai phó chủ tịch mới

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Thiếu tướng công an và Chánh văn phòng UBND được bầu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Thiếu tướng công an và Chánh văn phòng UBND được bầu làm Phó chủ tịch TP.HCM

TP HCM có 2 Phó chủ tịch UBND mới

TP HCM có 2 Phó chủ tịch UBND mới

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Hai ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Hai ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

Thành phố Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch

Thành phố Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch

Ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch HĐND TP. HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch HĐND TP. HCM