Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 đại biểu

Từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã cho 3 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bãi nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với 9 đại biểu. Đến nay, tổng số ĐBQH còn 487 đại biểu.

Ngày 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu trả lời tại Họp báo

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu trả lời tại Họp báo

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 28/6 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt, trong đó: Đợt 1 từ ngày 20/5 - 8/6/2024; đợt 2 từ ngày 17/6 - sáng ngày 28/6/2024.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Trả lời về việc từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay còn bao nhiêu đại biểu Quốc hội? Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, vừa qua Quốc hội đã tiến hành cho thôi, miễn nhiệm và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.

Quốc hội khóa XV được bầu 500 đại biểu Quốc hội. Hội đồng bầu cử quốc gia xác định có 499 đại biểu Quốc hội là trúng cử đại biểu Quốc hội, có 1 đại biểu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. "Từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã cho 3 đại biểu Quốc hội bãi nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 đại biểu. Đến nay, tổng số đại biểu Quốc hội còn 487 đại biểu" - ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Sau khi có sự điều chỉnh khi cho thôi, miễn nhiệm, bãi nhiệm cũng đã điều chỉnh phân công để đảm bảo hoạt động của các Đoàn Đại biểu Quốc hội đảm bảo đúng theo quy định và đảm bảo quyền lợi của cử tri.

Liên quan đến việc ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, vậy tại Kỳ họp này có bầu bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch Quốc hội hay không? Ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin, tại hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương chỉ xem xét giới thiệu bầu 2 chức danh là: Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước. Còn nhân sự Phó Chủ tịch Quốc hội trước mắt chúng ta chưa thực hiện và chờ sau khi cơ quan có thẩm quyền xem xét giới thiệu theo quy định.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cho-thoi-lam-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-voi-9-dai-bieu-320998.html