Cần có chế tài đủ mạnh đối với tội phạm làm giả thuốc tân dược

Cần có chế tài đủ mạnh đối với tội phạm làm giả thuốc tân dược

Thuốc ung thư giả - khi lương tâm bị 'hạ gục'

Thuốc ung thư giả - khi lương tâm bị 'hạ gục'

Thuốc ung thư giả - khi lương tâm bị 'hạ gục' trước đồng tiền

Thuốc ung thư giả - khi lương tâm bị 'hạ gục' trước đồng tiền

Bộ Y tế Việt Nam đề xuất 2 nhóm giải pháp chống thuốc giả, kém chất lượng

Bộ Y tế Việt Nam đề xuất 2 nhóm giải pháp chống thuốc giả, kém chất lượng

ASEAN họp bàn nâng cao sức khỏe nhân dân

ASEAN họp bàn nâng cao sức khỏe nhân dân

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam đề xuất 2 hướng hợp tác trong ASEAN để chống thuốc giả

Việt Nam đề xuất 2 hướng hợp tác trong ASEAN để chống thuốc giả

Bộ trưởng Y tế ASEAN bàn các giải pháp chống lại thuốc giả

Bộ trưởng Y tế ASEAN bàn các giải pháp chống lại thuốc giả