Hoạt động đối ngoại

Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7

Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7

Tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc

Chưa có thông tin về việc Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ tài chính đưa thi hài 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh về nước

Chưa có thông tin về việc Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ tài chính đưa thi hài 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh về nước

Người Phát ngôn trả lời câu hỏi Mỹ sắp chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần tra?

Người Phát ngôn trả lời câu hỏi Mỹ sắp chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần tra?

Việt Nam nói về việc sắp nhận thêm tàu tuần tra cao tốc từ Mỹ

Việt Nam nói về việc sắp nhận thêm tàu tuần tra cao tốc từ Mỹ

Việt Nam nói về việc sắp nhận thêm tàu tuần tra cao tốc từ Mỹ

Việt Nam nói về việc sắp nhận thêm tàu tuần tra cao tốc từ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper thăm Việt Nam

Việt - Mỹ nghiên cứu nhu cầu hợp tác công nghiệp quốc phòng

Việt - Mỹ nghiên cứu nhu cầu hợp tác công nghiệp quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Việt Nam

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ hội kiến tại Hà Nội

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ hội kiến tại Hà Nội

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước